Driebergen

Lange Dreef nog net winstgevend

De bouw van 250 woningen in de grote Driebergse nieuwbouwwijk Groene Tuinen kan deze herfst eindelijk beginnen. De eindeloze procedures hebben wel een flinke knauw uit de winsten genomen. ‘Ik reken nog steeds op een batig saldo.’

De woonwijk die zo pittoresk Groene Tuinen gaat heten is sinds alles er is gekapt een wat troosteloos lege vlakte. Kan even niet anders, zegt Peter Felix, directeur van Lange Dreef CV, de vennootschap van gemeente en woningbouwvereniging die het leeuwendeel van de woonwijk bouwt: ‘Voordat je iets nieuws hebt, zal het oude moeten sneuvelen.’ De natuurzone aan de oostzijde -die als buffer moet dienen met landgoed Dennenburg- wordt voor de zomer nog afgemaakt. Rond de bouwvak kan begonnnen worden met bouwrijp maken, kort daarna met het echte bouwen van de duurzame woningen.

Eerst het meest westelijke rijtje woningen, langs de Lange Dreef. Honderdenacht eengezinswoningen, waarvan zevenentwintig koop. Het verkoopkantoortje van projectontwikkelaar Jansen de Jong staat er al, een medewerker sleutelt er wat kastjes in elkaar. Het stapeltje mails van belangstellenden valt alleszins mee, zegt hij. Op twee woningen ligt al een optie. Desondanks zal de projectontwikkelaar wel moeten snijden in de winst. ‘We zullen scherp moeten aanbesteden bij onderaannemers, maar onze winst gaat zeker door de helft.’

Reden is de crisis op de woningmarkt, die prijzen -en dus ook winsten- heeft doen dalen. Reden is ook de lange vertraging, opgelopen door het eindeloze geprocedureer van de buurman, eigenaar van landgoed Dennenburg. ‘Meneer Willems is niet tegen de woonwijk op zich,’ verdedigt advocaat Cartigny zijn opdrachtgever, die zegt te strijden voor het behoud van het natuurgebied op en rond zijn landgoed. ‘Maar zoals het nu is wordt de bufferzone een stadspark, en geen natuurzone. Als we terugkeren naar het oorspronkelijke plan, met een veel solidere natuurzone, dan doet meneer Willems ook niet moeilijk meer.’

Peter Felix vindt dat moeilijk te geloven. ‘Ik heb niet de indruk dat het dan opgelost is. Tegen alles wordt bezwaar gemaakt,’ zegt de directeur, die de allerlaatste procedure, een bezwaar tegen de ontheffing Flora en Faunawet, met vertrouwen tegemoet ziet. ‘Het is goed dat ze er zijn, maar de prijs van procedures is hoog.’ Felix schat de gemiddeld doorlooptijd van woningbouwprojecten als het zijne op twaalf jaar. In 1992 slaagden tegenstanders er nog in om de aantasting van wat zij de ‘Groene Long’ noemden tegen te houden. Als Lange Dreef kwam het begin van de eeuw terug op de agenda van de gemeente Driebergen, om in 2007 als belangrijkste woningbouwproject de structuurvisie van fusiegemeente Heuvelrug binnen te dringen.

Ruim €14 miljoen betaalden de vennoten Heuvelrug Wonen en Utrechtse heuvelrug uiteindelijk in totaal voor het verwerven van de grond; weilanden waaronder in 2009 nog de resten van de allereerste Heuvelrugnederzettingen – uit de ijzertijd– zijn aangetroffen. Vier jaar langer dan verwacht betalen de vennoten nu al rente. ‘Het grote geluk is dat de rente zo laag is,’ zegt Felix. ‘Stel dat die rente op 10% had gelegen, dan waren we allang leeggelopen.’ Dat de rente van 1% toch ook voor verliezen van 140.000 per jaar leidt, betekent volgens Felix niet dat er geen winst behaald zal worden. Die stond in de eerste planning al op een bescheiden €200.000, en dat blijft zo, verwacht Felix. ‘De rente gaat van de winst af, of komt bij het verlies. Zoals ik het nu zie wordt het een batig saldo.’

Vrijdagmiddag opent het groene kantoortje van Janssen de Jong, aan de voet van het projectgebied. Vijf van de twintig vrije kavels -te koop via Makelaardij Vierhout Van Wonderen- zijn reeds verkocht; drie al in eerder stadium aan de verkopers van de weilanden, twee onlangs. De prijzen van de overige kavels liggen tussen de drie en vier ton, voor ongeveer 500m2 per kavel. Eind 2014 wil woningbouwstichting Heuvelrug Wonen kandidaat huurders van de eerste 81 huurwoningen betrekken bij de afbouw. Janssen de Jong begint met de verkoop van 27 goedkopere eengezinswoningen, daarna de duurdere woningen aan de andere zijde van het projectgebied, grenzend aan de natuurzone. Pas over een jaar of vier, vijf wordt het gehele project afgesloten met de bouw van koopappartementen op de plak van het groene verkoopkantoortje.