Heuvelrug

Gemeente twijfelt ook zelf over grondbeleid

IMG 2969

In een recent rapport uit de gemeente twijfel over het eigen grond- en vastgoedbeleid. Intussen blijven cijfers rond het nieuwe gemeentekantoor geheim. 

Het rapport is de weerslag van interviews met tien deskundigen, waarvan er acht van binnen het gemeentelijk apparaat zelf. Uit het rapport doemt een onthutsend beeld op van een zoekende organisatie, die zonder vastgesteld grondbeleid ad-hoc beslissingen neemt, zaken onvoldoende administreert en grondposities zelden actualiseert. Meest opmerkelijk is de conclusie dat 'wordt getwijfeld aan de juistheid van het verwachte resultaat' van de opbrengsten van de oude gemeentehuizen en -werven. Ook noemen de geinterviewden het 'fundamenteel onjuist' dat die te verwachten opbrengsten vooraf bestemd worden ter dekking van investeringen. 

Dit heeft alles te maken met de onzekerheid over de opbrengsten van de oude gemeentekantoren en -werven, waarmee het nieuwe gemeentekantoor van de fusiegemeente in Doorn betaald moet worden. Dat nieuwe gemeentekantoor is in de Utrechtse heuvelrug nog altijd een erg heet hangijzer, ook nu voltooiing bijna een feit is. Kort na de fusie in 2006 besloot de gemeenteraad tot de bouw van een nieuw centraal kantoor, op een plek die sowieso al €6 miljoen moest kosten, omdat eerst een projectontwikkelaar uitgekocht moest worden.

IMG 2969

De kosten stegen uiteindelijk tot €25 miljoen, nadat de gemeente eerst de duurzaamheidsambities flink opschroefde en later de bevolking een duurdere uitvoering van het plan liet kiezen. Nog voor de oplevering van het gebouw -de opening is eind juni- blijkt het gebouw te groot, een van de drie delen is daarom al verhuurd. Toch zegt de gemeente dat het nieuwe gemeentekantoor goedkoper in gebruik zal zijn dan de te verkopen gemeentehuizen tesamen. De gemeente komt deze week nog met nieuwe berekeningen, waarin de te verwachten opbrengsten alsnog zijn geactualiseerd. Maar ook deze cijfers blijven geheim.

Bekend is al wel dat het gemeentehuis van Maarn verkocht is voor €1.8 miljoen. Niet openbaar is of dit meer of minder is dan verwacht.  Leersum zit volgens wethouder Homan 'in een verkooptraject' dat nog voor de zomer moet zijn afgerond. De helft van het oude gemeentehuis van Amerongen is vorig jaar verkocht, voor €900.000. De andere helft -het voormalige politiebureau- staat nog altijd te koop, voor €875.000. Met die vraagprijs zou de verwachte netto totaalopbrengst van Amerongen ruim gehaald worden.

Alle gebouwen samen -inclusief de nog te verkopen gemeentewerven van Driebergen, Maarn, Leersum en Amerongen- moeten bruto ruim €9 miljoen opbrengen, waar na aftrek van kosten en boekwaardes netto €7 miljoen overblijft, aldus het dekkingsplan uit 2010. Daar zit het Driebergse gemeentekantoor nog niet bij. Dat gebouw is -zoals in 2006 contractueel werd vastgelegd- aangeboden aan de projectontwikkelaar die in Doorn moest worden uitgekocht. 'Maar ik verwacht dat hij nee zegt,' aldus Homan, doelend op de malaise in de vastgoedmarkt.

Desgevraagd wil Homan over de vraagprijs van Leersum en Driebergen niets loslaten. Wel is vorige week bekend gemaakt dat de gemeente de vraagprijs van drie bouwkavels in Doorn met 15% laat zakken. De gemeente besloot vorig jaar het gemeentelijk vastgoed waar het zelf niet in huist af te stoten, omdat een vastgoedportefeuille geen kerntaak van de gemeente is. Sindsdien staat een lange lijst woningen en ander vastgoed te koop, onduidelijk is hoe de verkoop vlot. Vorig najaar schreef VVD-raadslid De Brey op eigen initiatief de nota 'visie op vastgoed', nadat de gemeenteraad had besloten dat alles verkopen te kort door de bocht zou zijn.