Doorn

Heuvelrug overweegt crematorium;UPDATED

driebregse begraafplaats

De inkomsten aan grafrechten lopen terug op de Heuvelrug. De gemeente overweegt ook daarom de bouw van een crematorium, of de aanleg van een natuurbegraafplaats.

Het aantal begrafenissen loopt hard terug, harder dan verwacht. Over de afgelopen jaren met ongeveer tachtig stuks, waardoor de gemeentelijke begraafplaatsen jaarlijkse tekorten laten optekenen. In 2012 liep dat tekort op tot €344.000, hetzelfde dreigt voor 2013. De terugloop is al sinds 2006 gaande, maar ging vorig jaar extra hard. ‘We hebben niet voorzien dat het zo snel zou gaan. Nu er minder inkomsten zijn moeten we dat op een of andere manier oplossen,’ aldus wethouder Verhoef, die over de begraafplaatsen gaat. Verhoef wil nu met een ‘quick scan’ zoeken naar oorzaken en oplossingen.

driebregse begraafplaats

Lang is gedacht dat de oorzaak van de versnelde terugloop de verbreding van de A12 was, waardoor mensen geneigd waren een andere dan de Driebergse begraafplaats -vlak langs de A12- te kiezen, zegt wethouder Homan, die over de financien gaat: ‘Toen we de begroting opmaakten hoopten we dat dat een tijdelijk effect zou zijn. Maar de terugloop is doorgezet.’ Als tweede verklaring noemen de wethouders nu ‘een trend naar cremeren’. Ook om daaraan tegemoet te komen wil Verhoef laten onderzoeken ‘of er maatschappelijk behoefte en draagvlak is voor een crematorium’. De eventuele aanleg van een natuurbegraafplaats -volgens de wethouders een andere trend- kan daarbij meteen meeliften.

grafruimen

In de jaren negentig was de bouw van een crematorium inzet van een langdurig conflict tussen de gemeente Doorn en een groep inwoners, dat uiteindelijk gewonnen werd door de laatsten. Volgens begrafenisondernemer Temming van Tap Uitvaartzorg uit Zeist -ook eigenaar van crematorium Den en Rust in Bilthoven- valt het wel mee met de trend naar cremeren. ‘Dit is niet iets van de laatste jaren, en het gaat in hele kleine stapjes.’  Volgens Temming zijn er met crematoria in Bilthoven, Ede, Leusden en Nieuwegein al genoeg mogelijkheden in de regio. En voor nog een natuurbegraafplaats is ook niet direct markt, zegt Temming, die wijst op zijn net geopende natuurbegraafplaats dichtbij, op land van Utrechts Landschap in Bilthoven. ‘Ik vind het sowieso niet slim om een nieuwe onderneming te starten om problemen op te lossen. Ze kunnen beter kijken naar de verhouding tussen kosten en opbrengsten.’

Begrafenisondernemer Mieke van der Ploeg uit Den Dolder ziet in de toekomst wel mogelijkheden voor nog een crematorium in de regio. ‘Er is nu geen capaciteitsprobleem, maar dat gaat er wel komen. Het aantal begrafenissen is de laatste jaren afgenomen, maar er is een stuwmeer aan ouderen die gaan overlijden. Er gaan echt nog heel veel mensen dood de komende jaren. En dan is het niet onverstandig alvast te beginnen met plannen, want  de bouw van een crematorium kost veel voorbereidingstijd,’ aldus Van der Ploeg, wiens man de onbezoldigd beheerder is van de begraafplaats in Den Dolder. ‘Zo’n kleine  begraafplaats, dat gaat eigenlijk alleen nog met vrijwilligers. Dat blijkt ook uit onderzoek: een begraafplaats kan alleen maar exploitabel zijn als er een crematorium bij staat.’