Doorn

Golfclub betaalt gelag duister grondbeleid

golfbaandoorn2

De Doornse golfclub is in problemen. Niet omdat de leden te goedkoop golfen, zegt de voorzitter, maar vanwege ondoordacht speculeren met grond, door de gemeente Heuvelrug. 

Kijk, zegt Egon Alflen, die man met de kruiwagen en die hark, dat is onze vice-voorzitter. En dat een vice-voorzitter met een kruiwagen loopt, dat is tekenend voor de Doornse golfclub: laagdrempelig en wars van koude kak. 'Dat elitaire, daar hebben we juist een hekel aan, aldus Alflen, interim-voorzitter van de club die vorige week in het nieuws kwam omdat de gemeente jaarlijks €60.000 op de baanhuur zou toeleggen. 'Net voor het twintigjarig bestaan. En vlak voor onze open dag. Daar moeten we het juist van hebben, dan werven we nieuwe leden.'

golfbaandoorn2

En nieuwe leden heeft de club nodig. Het zijn er nu 210, maar het waren er ooit 380. Een slepende ruzie tussen de vorige exploitant van de kantine en de gemeente -die de baan net had opgekocht om de marinierskazerne voor te zijn- betekende dat de leden wel konden golfen, maar kantine en toiletten lange tijd moesten ontberen. 'Natuurlijk verloop is van alle jaren, maar toen hebben we een dikke honderd leden verloren,' zegt Alflen. De ruzie is allang opgelost, de golfers gebruiken nu de faciliteiten van de nieuwe buurman: tennisschool Bogstra. Een zonnig terras, mooie toiletten en een strakke kantine. Maar de weggelopen leden keerden niet terug. 

En dat is weer de reden dat de golfbaan – een charmant 9-hole par 3 golfbaantje- nog altijd in de rode cijfers zit. Niet onze schuld, zegt Alflen, wiens club per lid slechst €37,50 incassert. De €440 -Doorn is daarmee goedkoper dan soortgelijke banen, en stukken goedkoper dan 'echte' 18-hole golfbanen- aan speelrechten gaan direct naar de stichting die de baan beheert, om onderhoud en rentelasten te betalen. En precies daar wringt hem de schoen; omdat de gemeente in 2008 veel te veel voor de golfbaan betaalde zijn de kapitaalslasten zo hoog dat de golfclub die niet meer kan ophoesten. 'Het stukje groen was hooguit acht ton waard. Wat de gemeente bewogen heeft daar twee miljoen voor te betalen, ik weet het niet, 'aldus Alflen.

Golfbaan doorn

Het is in elk geval niet de schuld van de vorige exploitant, zegt Alflen, zoals stichtingsbestuurder Streekstra vorige week beweerde. 'Het kan goed koopmanschap van de vorige eigenaar zijn, maar het lijkt er sterk op dat de gemeente rond die verkoop met grond heeft gespeculeerd -er gaan geruchten over woningbouwplannen-, en dat nu afschuift op de golfclub.' Ook de opmerking van wethouder Homan dat hij niet van plan is een golfclub te subsidieren is bij Alflen in verkeerde aarde gevallen. 'De wethouder zou beter moeten weten. Het is opmerkelijk dat met de meest betrokken partij bij die verkoop nooit is gesproken, maar die partij nu wel de zwarte piet toegeschoven krijgt.'

Een snelle oplossing is er in elk geval niet, denkt Alflen, die het een utopie noemt dat er ineens weer honderden leden bijkomen. De club heeft al wel een deel van de onderhoudswerkzaamheden overgenomen van het bedrijf dat de baan onderhoudt, en daarvoor €60.000 ontvangt. Toevallig precies het bedrag dat de stichting nu tekort komt voor een nul-exploitatie. 'Daar bezuinigen we nu een beetje op. Maar echt greenkeepen is te specialistisch werk, daarvoor hebben we  machines noch experts. Dat kunnen we nooit helemaal zelf doen.'  Liefst zou Alflen gewoon de baan overnemen van de gemeente, maar dan wel voor marktconforme prijs. 'Rond de zeven ton. Of gewoon met een vast huurcontract. Alles beter dan deze absurde situatie.'

Wim Verheul -de vorige exploitant van de golfbaan- wil liever niet ingaan op de kwestie en de aantijging dat hij gemeente en stichting belazerd zou hebben. Wel laat Verheul in een schriftelijke verklaring weten 'dat als de stichting dat oprecht meent, het hen dan vrij staat daarover een procedure te beginnen. Verheul ziet die eventuele procedure met groot vertrouwen tegemoet. De hele kwestie was en is onbegrijpelijk, maar heeft al zoveel tijd, energie en zo’n onvoorstelbare hoeveelheid geld gekost, dat hij  er klaar mee is. Wat hem betreft is het dossier gesloten’.