Leersum

Hoeksteen mag hopen op extra geld

Hoeksteen1

De Leersumse basisschool Hoeksteen mag hopen op extra geld voor de renovatie, ondanks de onwil van de gemeente en de dreiging van opheffing. 

School en gemeente zijn al zeven jaar in overleg over de verbouwing. Zeven jaar geleden lag er een plan voor nieuwbouw; voor €1.2 miljoen zou er een brede school verrijzen aan de Meester Bosweg, die ook ruimte moest bieden aan andere maatschappelijke organisaties uit Leersum-Noord. Gaandeweg -geld werd schaarser, leerlingprognoses zwakten af- ging dat plan over in een renovatie. Totdat schoolbestuur en gemeente vorig jaar besloten de 230 leerlingen te  verhuizen naar Leersum-Zuid, waar zusterschool de Schakel voor een belangrijk deel leeg staat. 

Daarop ontstaken de ouders van de Hoeksteen in lichte woede, waarna school en gemeente de verhuizing tien jaar uitstelden. Onderwerp van strijd is nu het bedrag waarmee de lekkende daken en tochtige vensters van de Hoeksteen gerenoveerd mogen worden. De gemeente biedt een kwart miljoen, de school wil een half miljoen. 'We hebben het over opknappen for the time being,' aldus verantwoordelijk wethouder Van Oostrum, die zelf overigens verwacht dat de verhuizing al over zes jaar kan plaatsvinden. Fractieleider Eggink van D66 -de wethouders eigen partij- ondersteunde haar daarin: 'We moeten geen luchtkastelen bouwen die we straks na zes jaar weer in de uitverkoop kunnen zetten.'

Hoeksteen1

Maar de termijnen van vier, zes of tien jaar worden betwist, ze bleek in een vergadering van de gemeenteraad, die de uiteindelijke beslissing moet nemen. De raadsleden werden er om de oren geslagen met cjfers en prognoses uit een hele reeks rapporten, en ook nog met breed uiteenlopende interpretaties van wettelijke regelingen en gemeentelijke verordeningen. Volgens schoolvoorzitter Hensen -ook D66 trouwens- goochelden de wethouder en haar ambtenaren net zolang met de cijfers totdat die in hun straatje pasten. 'Alleen al de laatste drie jaar heb ik acht leerlingprognoses voorbij zien komen die allemaal verschillend waren.'

Onbewust onderschreef Van Oostrum de verwarring over leerlingprognoses al eerder die avond, bij de verbouwing van een andere school; het Doornse Schoonoord krijgt vanwege onverwachte groei juist meer en eerder geld. 'Het is daar inderdaad anders gelopen dan we verwacht hadden, zo zie je maar hoe dat kan veranderen. Maar je moet scholen wel de ruimte geven zich te ontwikkelen.' Die ruimte krijgt de Hoeksteen in elk geval niet, hoewel de wethouder wel zei 'de emoties te begrijpen'. 'Ik heb er zelf ook moeite mee. Ik heb er in de MR gezeten, ben er vrijwilliger geweest toen mijn eigen kinderen er op school zaten. Die zijn ook boos dat de school dicht moet. Maar met emoties kun je niet besturen,' aldus de wethouder. 

Fel tegenstander van sluiting van de christelijke basisschool is het CDA, die vond dat de wethouder wel veel rekenkundige excercities op de school losliet, maar geen bestuurlijke visie had op school en wijk. 'Het is essentieel dat de school in de wijk blijft,' aldus woordvoerder Haalstra van het CDA, die wees op de leefbaarheid in Leersum-Noord en de toename aan verkeersbewegingen als iedereen naar Leersum-Zuid moet rijden. Maar ook nu kreeg het CDA -dat in toenemende mate als een paria wordt behandeld door de overige raadsfracties- de handen niet op elkaar voor hun standpunt. Toch sorteerden diverse partijen wel vast iets voor op een schepje bovenop het kwart miljoen van wethouder Van Oostrum, omdat de school ook nog eens met 762 handtekeningen vanuit het Leersumse electoraat op de proppen kwam.

Hoeksteen2

Over afstel van sluiting van de school werd verder met geen woord gerept, hoewel CDA-woordvoerder Haalstra er fijntjes op wees dat de Schakel -de school waar de Hoeksteen in zou moeten verhuizen- over tien jaar ook gewoon vijftig jaar oud is, en rijp voor renovatie. Maar volgens wethouder Van Oostrum is behoud van de Hoeksteen geen reeele  optie: 'De prognoses mogen verschillen, de realiteit is dat de krimp van Schakel en Hoeksteen harder gaat dan verwacht. Ik snap de emotie van het CDA maar in onze gemeente steken ook nu al vele kinderen de weg over om naar zwembad, voetbal en bibliotheek te gaan. En er blijft nog genoeg over in Leersum-Noord om elkaar te ontmoeten; een aantal kerken, een voetbalkantine, een tennishuisje. Deze discussie wordt ernstig vertroebeld door de wens om de school te blijven bestaan.' 

De raadsfracties gaan de komende drie weken broeden op de vele cijfers die hen zijn aangeleverd, voordat ze een beslissing moeten nemen. Van Oostrum waarschuwde hen nog wel dat mochten ze toegeeflijk zijn, andere scholen dan ook met eisen zouden komen: 'Renoveren gaan we op negen andere scholen ook doen, dus moet je dat met negen vermenigvuldigen.' Om extra druk te zetten beklom ook financieel wethouder Homan nog even het spreekgestoelte, bang voor een nieuwe aanslag op zijn begroting. 'Op dit moment weten we zeker dat dit gebouw er over tien jaar niet meer staat. Als je daar €100.000 extra in investeert betekent dat jaarlijks €12.500. Dat kan niet naar andere scholen.'