Doorn

Zeeland: kazerne levert 2165 banen op

marinierskazerne

Zeeland schat de groei van het aantal banen door de komst van de marinierskazerne op 2165. Bovendien levert de kazerne  'brede uitstralingseffecten' op.

Dat blijkt uit een rapport van consultancybureau Ecorys, dat de gevolgen van de komst van de marinierskazerne in kaart bracht. Volgens Ecorys bedraagt de groei van de werkgelegenheid voor Zeeland 2165 banen, waarvan de 1780 mariniers zelf het leeuwendeel uitmaken. De tijdelijke werkgelegenheid -samenhangend met de bouw van de kazerne- schat Ecorys op tussen de 890 en 2230 'arbeidsjaren'. Behalve die ruime marge is het volgens Ecorys nog onzeker hoeveel van die arbeidsjaren in Zeeland terecht komen.

marinierskazerne

Voormalig defensieminister Hillen besloot vorig najaar tot de verplaatsing van de kazerne naar Zeeland, omdat de huidige locatie in Doorn te weinig ruimte biedt voor uitbreiding. Een aanbod van de gemeente Utrechtse heuvelrug om de naastgelegen golfbaan bij de uitbreiding te betrekken deed huidig minister Hennis afgelopen februari niet van de koers van haar voorganger afwijken. In 2008 kocht de gemeente het terrein juist voor de neus van defensie weg, om de golfbaan voor de gemeente te behouden. Het gemeentebestuur van de Utrechtse heuvelrug becijferde het economisch verlies door het vertrek van de kazerne eerder op €15 tot €18 miljoen. 

Volgens Ecorys gaat de komst van de kazerne in Vlissingen gepaard met 'brede uitstralingseffecten', zoals een positief effect op woningmarkt en winkelbestand, en een verbreding van het draagvlak voor voorzieningen. Hoewel er ook kosten zijn -provincie Zeeland en gemeente Vlissingen leveren grote stukken grond gratis en bouwrijp aan defensie- staan 'deze kosten in geen verhouding tot wat de gemeente en provincie hiervoor (in termen van bijvoorbeeld werkgelegenheid) terug krijgen', aldus Ecorys, die zegt dat de  noordelijke provincies hiervoor een limiet van €100.000 per arbeidsplaats rekenen.

Zeeuwse skeptici twijfelen aan de onafhankelijkheid van het rapport van Ecorys, dat de gelederen vorig najaar versterkte met voormalig secretaris van provincie Zeeland Viek Verdult. Ook waren er geruchten rond over zwaar vervuilde grond in de haven van Vlissingen en moeizame onderhandelingen met de agrarier die zijn landbouwgronden aan defensie zal moeten afstaan. De statenfractie van Groen Links in Zeeland drong afgelopen week aan op meer openheid rond het dossier marinierskazerne.

20120119-20120119-img 5027