Leersum

Familie Camara krijgt status

camara

Het asielgezin Camara heeft vrijdag een verblijfsstatus gekregen. Het gezin stond vorig jaar lange tijd model in de lokale discussie rond het kinderpardon.

Gisteren ontving Heuvelrug Nieuwspost onderstaand bericht,  een echt koninginnedagbericht. Het gezin stond vorig jaar op het punt uitgezet te worden naar Guinee, een land waar de kinderen nog nooit geweest waren en de lokale taal niet van spraken. Naast veel gewone lokale sympathisanten kreeg het gezin ook veel aandacht van de lokale politiek. Eind vorig jaar is het kinderpardon door het kabinet Rutte/Samson overgenomen, met als gevolg dat het gevaar van uitzetting voor het asielgezin nu is geweken.

camara

 Familie Camara heeft status

Gisteren heeft de familie Camara het lang gewenste bericht ontvangen dat de IND hen status heeft verleend. De status is verleend op grond van het Kinderpardon.

Uiteraard is de familie ontzettend gelukkig met dit bericht. Twaalf jaar wachten in diverse AZC´s hebben ze achter de rug. Eindelijk kunnen ze een echt leven gaan opbouwen.

De laatste zeven jaar hebben M'ma, Mohammed en Lamine Camara in het AZC Leersum ´gewoond´. Nu kunnen ze –hopelijk spoedig- verhuizen naar een zelfstandige woning. De familie is aardig ingeburgerd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug; dat geldt zeker voor Mohammed (12 jaar) en Lamine (9 jaar).

Vanwege deze geworteldheid van de jongens binnen de lokale gemeenschap, zou het ook heel fijn zijn wanneer dit gezin woonruimte binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug krijgt toegewezen. De familie heeft het gemeentebestuur gevraagd om zich hiervoor in te spannen.

Degenen die afgelopen september een financiële bijdrage hebben geleverd voor een mogelijke schrijnendheidsprocedure, zullen hun donatie binnenkort teruggestort krijgen. Voor de procedure ´Kinderpardon´ vraagt de overheid immers geen leges.