Heuvelrug

Expert moet Heuvelrug aan ´zuivere rapportage´ helpen

De gemeente Heuvelrug gaat een expert inhuren om greep te krijgen op de grond- en vastgoedexploitaties. De expert moet waarschijnlijk ook verliezen afboeken, zegt de wethouder financien. 

De fusiegemeente Heuvelrug mist het overzicht over de eigen portefeuille met grondposities en vastgoed, concludeerde de gemeente zelf al eerder in een opmerkelijk rapport. Een eenduidig grondbeleid ontbreekt, waardoor de gemeente ad-hoc beslissingen neemt, de eigen grondposities nauwelijks actualiseert en de eigen administratie niet op orde heeft, aldus dat rapport. Om daar een einde aan te maken wordt een externe expert ingehuurd, voor  de somma van €40.000, kondigt wethouder financien Bert Homan aan.  'Dat kunnen we niet zelf. We hebben behoefte aan extra kwaliteit en die moeten we inhuren.'

De expert gaat 'voor het eerst een goede, zuivere rapportage' opstellen van de gemeentelijke grondposities. Dat is nog niet eerder gedaan sinds de fusiegemeente de diverse gronden en vastgoed van de vorige gemeenten erfde, en die erfenis blijkt zeven jaar na dato toch best een rommeltje te ziijn, met mogelijke nadelige financiele consequenties, aldus Homan: 'In het verleden zijn verkeerde inschattingen gemaakt, door de vorige gemeentes. Er zit nog voldoende ruimte in de reserve, maar we willen weten of onze bezittingen nog waard zijn waarvoor ze in de boeken staan.'

Homan verwacht daarbij ook onaangename verrassingen: 'Vooralsnog hebben we niet al te veel gevonden, maar het zou kunnen betekenen dat we op enig moment een last moeten nemen.'  Het zou onder meer gaan om de dekkingen van 'een aantal investeringen uit het verleden', waar de wethouder waarschijnlijk doelt op de cultuurhuizen en Leersum en Doorn, die bij hoogconjonctuur gebouwd zijn, maar waarvan de gemeente de lasten nog nauwelijks kan opbrengen. Ook op de met veel mist omgeven  aanschaf van een stuk terrein voor een golfbaan zou de expert nieuw licht kunnen werpen.

Erg concreet wil Homan niet over worden, want de gegevens moeten geheim blijven. 'Dat blijft vertrouwelijk, want dat gaat over onze verkoopposities en die kunnen we niet delen, hoe graag ik dat ook zou willen.'

%d bloggers liken dit: