Maarn

Rechter draait woningvordering terug; UPDATED

schoollaan

De gemeente Heuvelrug mocht een woning van de Maarnse woningbouwvereniging helemaal niet vorderen, oordeelt de Raad van State. Achter de rechtszaak gaat een conflict over zeggenschap over woningtoewijzing schuil, blijkt nu.  

De gemeente vorderde de woning augustus vorig jaar, nadat de Maarnse woningbouwvereniging een Driebergse vrouw weigerde als huurder. De vrouw kreeg in 2009 een urgentieverklaring, omdat haar woning gesloopt wordt om plaats te maken voor nieuwbouw aan de Driebergse Zonstraat. De vrouw liet eind 2011 haar oog vallen op een woning aan de Maarnse Schoollaan, maar volgens de Maarnse woningbouwvereniging bepaalt de huisvestingsverordening dat een  urgentieverklaring zes maanden geldig is. In dit geval was die dus al geruime tijd verlopen, waardoor ze niet meer de eerste gegadigde was. De gemeente vond dat de vrouw nog steeds voorrang had, omdat de urgentieverklaring misschien verlopen was, maar nooit actief was ingetrokken.

schoollaan

De Raad van State bevestigt de redenering van de woningbouwvereniging, en draait de vordering terug. Bovendien moet de gemeente de woningbouwvereniging €2168,78 aan gederfde huur en nog eens €1262 aan kosten vergoeden. In een persbericht laat de Maarnse woningbouwvereniging weten dat er lang is gezocht naar een oplossing voor de ruzie met de gemeente, waarbij ook twee alternatieve woningen zijn aangeboden. Die werden echter beide van de hand gewezen. De woningbouwvereniging zegt dat te betreuren maar daardoor niet verrast te zijn, 'omdat zij de samenwerking met de gemeente ook in andere opzichten als zeer moeizaam ervaart'.

Gevraagd om een toelichting zegt Anouk Kaiser, tweede secretaris van de woningbouwvereniging, dat het gaat om een woning in het Maarnse Tuindorp, ooit gebouwd voor spoorwegpersoneel. 'Hele aantrekkelijke, monumentale  woningen, met diepe tuinen waar de mensen hun eigen groente konden telen. Het is het neusje van de zalm in onze gemeente, waar soms wel tweehonderd mensen op reageren.' Volgens Kaiser worden deze woningen via 'lokaal maatwerk' gereserveerd voor lokaal woningzoekenden. 'Omdat ze toch al minder kans maken, kies je dan voor echt lokaal woningzoekenden met de langste inschrijving.'

schoollaan11

Dat had ook de Driebergse kandidaat kunnen zijn, als haar urgentie niet was verlopen, zegt Kaiser. De Maarnse woningbouwvereniging was juist coulant met de inschrijving omgesprongen, omdat zij op het standpunt staat dat een urgentieverklaring niet geldt voor de populaire Tuindorpwoningen. 'Dat was verkeerd op internet gezet door Heuvelrug Wonen, die de adminstratie voor ons doet. We hebben de vrouw toch als eerste uitgenodigd, omdat ze niet het slachtoffer mag zijn van een fout van iemand anders.'

Bij het napluizen van de papieren bleek de urgentie verlopen. 'We voeren altijd een extra controle uit, op inkomensgrens en inschrijvingsduur. In dit geval hebben we de gemeente gewezen op het foutje. We dachten daarmee iets goeds te doen, vervolgens gebeurt dit. Wij zijn als organisatie dag in dag uit bezig met de materie en geven vaker adviezen vanuit de praktijk, maar kennelijk ziet de gemeente dit als een aantasting van haar autoriteit. Ik vermoed dat de gemeente ons beschouwt als opstandig kind.'

Volgens Kaiser zoekt de woningbouwvereniging al langer naar flexibiliteit bij het toewijzen van woningen, zonder dat de gemeente daar gehoor aan geeft. 'We krijgen soms te maken met schrijnende gevallen. Moet je daar als een robot de wet toepassen, of menselijk mee omgaan, daar hebben we vaker verschil van inzicht over met de gemeente. En waar je ziet dat ze gewoonlijk geen millimeter wijken, andere mensen die net zo goed recht hebben op urgentie geen millimeter ruimte geven, gaan ze nu ver over de grenzen. Dat begrijpen we niet.'

schoollaan achtertuin

De woning gaat nu opnieuw woningnet op, de website waarop vrijkomende woningen worden aangeboden, ditmaal zonder de vermelding dat urgentie voorrang geeft. De vrouw kan gerust opnieuw op de woning inschrijven, zegt Kaiser. 'Voor haar geldt de maatregel voor lokaal maatwerk en de inschrijvingsduur, niet de urgentie. De komt ook voort uit de huisvestingsverordening, om te voorkomen dat mensen die lang staan ingeschreven worden gepasseerd door mensen die alleen maar snel een dak boven hun hoofd nodig hebben.'

De gemeente Heuvelrug laat weten nog te schrijven aan een reactie op de uitspraak van de Raad van State.  Volgens woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen moet de vrouw begin 2014 haar woning hebben verlaten.

UPDATE. De nagekomen reactie van de wethouder: 'De gemeente Utrechtse Heuvelrug betreurt het dat de Raad van State vindt dat de gemeente geen juiste uitvoering heeft gegeven aan de urgentieverklaring van de betrokken woningzoekende. De gemeente zal naar aanleiding van deze uitspraak het urgentiebeleid, zoals dit is vastgelegd in de Huisvestingsverordening en de uitvoering hiervan, tegen het licht houden en zo nodig aanpassen.
In de richting van Woningbouwvereniging Maarn heeft het college de boodschap afgegeven dat het goed is om verder met elkaar in gesprek te gaan over de toepassing van de Huisvestingsverordening en de samenwerking tussen de gemeente en de woningbouwvereniging in het algemeen.'