Maarn

Jan Smit niet naar Henschotermeer; UPDATED

dancefeest4

Het optreden van Jan Smit aan het Henschotermeer is afgelast. Eerst moet het dancefeest worden geevalueerd

Een concert van Jan Smit stond gepland voor zaterdag 24 mei, als afsluiting van de Henschotermeerdagen. Die zouden vrijdags worden geopend met een filmavond, zaterdags zou er gelegenheid zijn voor een scala aan activitieiten als kameelrijden en sculptuurzagen met een motorzaag, met 's avonds een kort optreden van Jan Smit. Zou. 'Dat was de bedoeling, maar het  gaat uiteindelijk niet door,' aldus Loek Welter, directeur van het recreatieschap, de organisatie waar het Henschotermeer onder valt. 'We kregen geen vergunning van de gemeenten Woudenberg en Heuvelrug, omdat de evaluatie over het dancefeest nog loopt.´

dancefeest4

Dat dancefeest beroert de tongen nog altijd. Na lovende recensies van bezoekers daags na 20 april, regende het de afgelopen twee weken vooral klachten. Tegenstanders schrijven ingezonden brieven en komen raadsvergaderingen vertellen dat een dergelijk dancefeest niet past op de groene, stille Heuvelrug. Gisterochtend ook bij een eerste evaluatie, vertelt Welters: ´We hebben al geconstateerd dat het feest organisatorisch uitstekend is verlopen. Wat de klagers hebben ingebracht hebben we nu ook genoteerd. Daarmee gaan we kijken of we het nog steeds leuk genoeg vonden voor een eenmalige inbreuk op de rust van de Heuvelrug.´

Terwijl het recreatieschap juist dacht met een optreden van Jan Smit het leed te verzachten dat campinggasten tijdens het dancefeest zouden hebben geleden. ´We dachten dat het aardig bij de doelgroep zou passen,' aldus Welter, die zich nu realiseert dat Jan Smit 'een flink stuk lichter is dan een dancefeest, maar nog altijd zwaarder dan het geluid van vogeltjes, dus toch maar even niet.´ Het afgelasten van de Henschotermeerdagen levert het recreatieschap in elk geval geen nadelig saldo op, zegt Welters. `Jan Smit is erg duur: €10.000 per half uur. We zouden maar net uitkomen.'

Het dancefeest was lucratiever, met een opbrengst van €13.000 voor het recreatieschap. Dat staat ongeveer gelijk aan twee weken onderhoud aan het Henschotermeer. Met de eigenaar van het terrein -Landgoed Den Treek is economisch eigenaar- is Welter overigens nog altijd op goede voet, ondanks een poging van het landgoed om het dancefeest te verbieden. 'Daarop hebben we een briefje teruggestuurd dat we juridisch in ons recht stonden, en daar is het bij gebleven. Aan andere evenementen werken ze gewoon nog steeds mee. We hadden hier even een ander perceptie van wat leuk is op de Heuvelrug,' zegt Welter, die het dancefeest zelf ook even bezocht. 'Ik ben 62 dus niet meteen de doelgroep, maar ik vond het ontzettend mooi. Met een erg vriendelijke sfeer.'  

Worden de voorstanders eigenlijk ook betrokken bij de evaluatie? 'Verrassende vraag die je stelt. We krijgen alleen brieven en mails van mensen die er problemen mee hadden. Voorstanders laten doorgaans niets van zich horen. Maar ik neem aan dat die tweeenhalfduizend jongeren daar wel bijhoren.' 

UPDATE: Ook de voorstanders van het dancefeest roeren zich inmiddels. Op Facebook hebben ze een pagina geopend waar -met name Maarnse- voorstanders van het dancefeest zich kunnen melden