Ingezonden

Meer parkeerplaatsen bij nieuw station Driebergen-Zeist

(ingezonden door provincie Utrecht)

Zeist-Driebergen – Op loopafstand van het toekomstige vernieuwde station van Driebergen-Zeist komen 600 parkeerplekken in een P&R garage. Dat zijn er 220 meer dan nu. De bovengrondse parkeergarage komt in het gebied ten zuiden van het huidige station, waar nu een deel van de kantoren van Vierdaelen staan.

In de omgeving van het vernieuwde station Driebergen-Zeist was een ondergrondse parkeergarage gepland. Deze parkeergarage was ook onderdeel van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Uit de bestemmingsplanprocedure is inmiddels duidelijk geworden dat er grote zorg is bij inwoners en belangengroepen over de ondergrondse waterstromen in het gebied en de bomen op De Reehorst bij de realisatie van een grote ondergrondse parkeergarage. Omdat de betrokken partijen daarnaast ook mogelijke financiële en realisatierisico’s willen uitsluiten, is in goed overleg besloten om te kiezen voor een andere parkeeroplossing op dezelfde locatie. Inmiddels is er overeenstemming met eigenaar Trooster over de aankoop van de grond.

De parkeergarage is onderdeel van de totale vernieuwing van het station en het gebied daar omheen. De parkeerplaatsen die nu aan de noordkant van het station liggen, zullen straks verdwijnen omdat hier het nieuwe voorplein en het busstation komen.

 

Planning
Voor deze parkeergarage wordt het bestemmingsplan aangepast. Tegelijk wordt gestart met het ontwerpen van de parkeergarage. Deze moet passen in het stationsgebied dat aansluit op “De Stichtse Lustwarande”. Vervolgens kan er met de bouw gestart worden. Gestreefd wordt de garage in 2016 gereed te hebben zodat hij al tijdens de werkzaamheden aan het station gebruikt kan worden.

Ontwikkelingen stationsgebied
Driebergen-Zeist krijgt een nieuw station en het gebied eromheen wordt ingrijpend verbeterd. Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt een compacte OV-knoop, die veilig is en waar al het verkeer goed door kan rijden. Het aantal sporen wordt uitgebreid naar vier en de N225 kruist straks het spoor met een tunnel. In 2019 heeft Driebergen-Zeist een mooi, veilig en gebruiksvriendelijk stationsgebied dat ingericht is op de toekomst.

De aanpak van het stationsgebied is een project van ProRail, NS, de gemeenten Zeist en Utrechtse Heuvelrug, de provincie Utrecht en Bestuur Regio Utrecht. Meer informatie over de vernieuwing van het stationsgebied is te vinden op:
www.stationsgebieddriebergenzeist.nl