Heuvelrug

Nog een legertje specialisten; UPDATED

De gemeente Heuvelrug wil nog meer specialisten inhuren om overgewaardeerde gemeentelijke bezittingen reeel in de boeken te krijgen. UPDATED;

Begin deze maand besloot de gemeente al tot inhuur van een specialist – a €40.000- om te helpen bij een ‘zuivere rapportage’ van de gemeentelijke grondexploitaties. Nu komt daar de tijdelijke inhuur van nog een zestal externe specialisten ter waarde van €350.000 bij. Het legertje planeconomen en andere specialisten moet helpen de boekhouding van de afdeling vastgoed, grond en projecten op orde te krijgen. ‘In het verleden zijn door de vorige gemeentes aankopen gedaan en dingen bedacht die je nu heel anders zou doen,’ aldus wethouder financien Bert Homan.

210

De wethouder wil ‘de erfenis uit het verleden’ reeel in boeken krijgen, zodat de gemeente niet telkens voor verrassingen komt te staan, zoals bij het golfterrein, dat voor zoveel geld is gekocht dat de golfclub de rentelasten niet meer kan opbrengen. De komende maanden komt daar het terrein Opijnen bij, een overslagterrein in de bossen tussen Doorn en Leersum, dat de gemeente in 2008 voor €3 miljoen aankocht. Dat terrein wil de wethouder afboeken naar de reele waarde van €2,1 miljoen. Ook een niet bij name genoemd stuk grond moet voor een kwart miljoen afgeboekt worden.

In de toekomst zouden dergelijke aankopen van begin af anders geregeld moeten worden, vindt Homan. ‘Als je iets koopt, geef dan meteen de reeele waarde mee. Je kunt soms best iets te duur kopen om een bepaald maatschappelijk doel te bereiken, maar boek die overwaarde meteen af. Dat is in het verleden niet gedaan. De gedachte was: we zien wel hoe het gaat. Dat zijn zaken die we beter gaan regelen en daar hebben we planeconomen voor nodig, mensen die verstand hebben van zulke dingen.’

UPDATED; In een mail naar raadsleden blijkt de inhuur van de externe specialisten €350.000 te gaan kosten. De mail is gisteravond laat nog rondgestuurd, nadat het Utrechtse bureau van de Telegraaf er na het lezen van bovenstaand stukje lucht van kreeg en zich op het onderwerp heeft gestort. De mail is bedoeld om de Telegraaf voor te zijn. Raadsleden vernemen dergelijke plannen niet graag uit de krant.