Buitenheuvelrugs

Woudenberg krijgt dikke acht van ambtenaren

De ambtenaren van de gemeente Woudenberg geven hun werk een 8,2. De gemeente Heuvelrug probeert de tevredenheid van haar medewerkers te verhogen door het inhuren van externe specialisten.

Volgens een persbericht uit Woudenberg zouden de ambtenaren vooral tevreden zijn 'over de inhoud van hun werk, de organisatiecultuur, mate van zelfstandigheid, vertrouwen in, binding met en de bevlogenheid binnen de organisatie'. De hoge cijfers komen ook tot uiting in een laag ziekteverzuim. Met een percentage van 1,9% scoort Woudenberg ruim onder het landelijk gemiddelde van 6%. 

Met de dikke acht zijn de Woudenbergse ambtenaren -met zesentachtig medewerkers een kleine gemeente- beduidend tevredener dan de benchmark, die volgens gemeentevoorlichting zou bestaan uit 'de publieke sector'. Woudenberg scoort op bijna alle categorien beter dan de benchmark. Alleen de werkdruk, de doorgroeimogelijkheden, de communicatie tussen de afdelingen, het gebouw zelf en de bedrijfsgymnastiek werden iets minder dan gemiddeld beoordeeld. Aan die verbeterpunten gaat Woudenberg de komende tijd werken, aldus het persbericht.

De ruim driehonderd medewerkers  van de gemeente Heuvelrug -een middelgrote gemeente- gaven hun organisatie vorig najaar juist een laag cijfer: een 6,4. Dat was 10% onder de daar gehanteerde benchmark: 'soortgelijke fusiegemeenten' zouden gemiddeld een 7 scoren. Volgens de gemeentesecretaris waren de Heuvelrugse medewerkers vooral ontevreden over een rijtje dingen inzake de efficientie en samenwerking binnen de organisatie. Ronduit kwaad bleken de medewerkers over de waardering voor hun werk, en de bescherming door het management, dat zich gedwongen zag medewerkers te ontslaan vanwege bezuinigingen.

Met name de afdeling VGP (vastgoed, grond en projecten) geldt binnen de organisatie als een zorgenkindje. Om daar wat aan te doen is een verbeterplan opgesteld waarbij zes externe specialisten worden ingevlogen, die het werk binnen de afdelingen moeten stroomlijnen en achterstanden gaan wegwewerken. Met name op het gebied van grond- en vastgoed is het -zoals eerder al bleek– sinds de fusie een rommeltje, mede door erfenissen uit de opgeheven gemeentes. De externe specialisten moeten niet alleen daaraan een einde maken, ook moet hierdoor de medewerkerstevredenheid gaan klimmen.