Heuvelrug

Corporatie luidt noodklok: einde sociale woningbouw

Er komt geen huurhuis in de sociale sector meer bij op de Heuvelrug als een nieuwe wet doorgaat, zegt Jos Sleyfer, directeur van woningstichting Heuvelrug Wonen. 

Read More

'Doe iets voordat het te laat is!, begint de brandbrief, die vanochtend bij een groot aantal redacties en politieke partijen binnenrolde. Dat iets doen zou moeten bestaan uit het aankloppen bij Eerste Kamerleden, die een bepaling in de nieuwe wet rond huurwoningen nog kunnen tegenhouden. Mocht de wet toch aangenomen worden, dan komt er geen enkele sociale woning meer bij op de Heuvelrug, waar sociale huurwoningen toch al schaars zijn. Bovendien verdwijnt tweederde van de huidige vooraad aan sociale huurwoningen -ruim drieduizend stuks- naar de vrije sector, zegt Sleyfer in de brief.

225

Gevraagd om een toelichting blijkt Sleyfer met vakantie. 'Dat is een ongelukkig toeval,' zegt Marina LeTran, communicatieadviseur van Heuvelrug Wonen. 'Jos had zijn vakantie al geboekt, maar was bang dat het te laat zou zijn als hij over twee weken terugkomt.'  Want vorige week pas kwam de bijzin met de bepaling Heuvelrug Wonen onder ogen. De relatief kleine corporatie is de eerste in Nederland die hierover aan de bel trekt. 'Voorzover we weten zijn we vooalsnog de enige. Aandacht hiervoor is hard nodig, omdat de wet er anders misschien doorglipt, zo vlak voor het zomerreces.'

Veel van de wet is nog onduidelijk, zegt LeTran, maar voor huurders zou de wet kunnen inhouden dat hun woning verhuist naar de vrije sector, waar de huur altijd hoger is, verdere huurverhogingen op de loer liggen en het ontvangen van huursubsidie moeilijk, zoniet onmogelijk is. Bovendien gelden regels voor woningtoewijzing niet meer, zodat mensen met lagere inkomens op de Heuvelrug niet meer bediend kunnen worden. De gemeente  Heuvelrug – bestuurd door een coalitie van VVD, PvdA/Groenlinks en D66- hanteert nu nog de regel dat 30% van alle woningen in nieuwbouwprojecten sociale huur moet zijn.

246

Heuvelrug Wonen zou zwaarder getroffen worden, zegt de corporatie zelf, omdat haar woningen relatief veel punten krijgen vanwege de ligging (+20) en de schaarste in het gebied (+15). Een gewone woning komt daarmee erg snel boven de grens van 140 punten, de grens waarboven minister Blok wil dat woningen de vrije sector in worden geheveld. Nieuwbouwwoningen zouden zelfs zonder badkamers en toilet al boven de grens komen, omdat Heuvelrug Wonen duurzaam bouwt, en een woning daarmee nog meer punten scoort.  'Dan krijg je dus geen nieuwbouw meer. Terwijl we hier al bijna vijduizend woningzoekenden hebben,' aldus Le Tran.