Heuvelrug

Gemeenteraad vergadert vanavond experimenteel

Onder leiding van de groep Bruggenbouwers vergadert de gemeenteraad vanavond in een experimenteel rondje. Besluiten moeten vallen met instemming van iedereeen.

Read More

Er hoeft vanavond eigenlijk maar een enkel besluit genomen te worden, namelijk of de gemeenteraad de aanbevelingen van de groep bruggenbouwers wil opvolgen. Die bruggenbouwers zijn vorig jaar flink in de weer geweest met het in kaart brengen van de veronderstelde kloof tussen burger en bestuur op de Heuvelrug, die schier onoverbrugbaar leek na het besluit tot het bouwen van een nieuw, duur gemeentekantoor, ondanks protesten vanuit de bevolking. 

Een van de aanbevelingen gaat over de manier van besluitvorming; dat moet volgens de bruggenbouwers niet meer op grond van -soms minimale- meerderheden, maar op grond van consent, of in goed Nederlands: instemming van alle gespreksdeelnemers. Om tot die instemming te komen moet de gemeenteraad inhoudelijk over alle aspecten van het besluit praten, en dat besluit zonodig aanpassen, zodat bezwaren worden geminimaliseerd. Mocht de raad niet tot in- of overeenstemming kunnen komen, dan moet het overeenstemming bereiken over de manier waarop het besluit wel genomen kan worden.

Om de consentmethode te vergemakkelijken zetelt de gemeenteraad zich vanavond in een experimentele vorm. Niet zoals gewoonlijk in een halfrondje, maar in cirkels. In de binnenste cirkel vertegenwoordigers van alle fracties, die tijdens schorsingen de raadsleden in de buitenste cirkel kunnen consulteren. Samen moeten ze besluiten of en in hoeverre ze de aanbevelingen van de Bruggenbouwers willen overnemen. Een vetregenwoordiger van het sociocratisch centrum -grondlegger van de consentmethode- leidt vanavond de vergadering.

Naast de manier van besluitvorming gaan die aanbevelingen voor een belangrijk deel over het voortraject van die besluiten, waarin volgens de bruggenbouwers al veel bezwaren kunnen worden weggenomen. Projecten moeten voortaan beginnen met een 'blanco start' onder leiding van  'steunberen' binnen de gemeentelijke organisatie, die die kar met 'krachtig' en 'vastberaden leiderschap' gaan trekken. In die kar -in jargon: projectkring- zitten nadrukkelijk ook burgers en deskundigen van buiten de gemeentelijke organisatie.  

Tijdens elk project moet terugkoppeling een 'urgent standaardonderdeel' worden, waarmee de bruggenbouwers de veelgehoorde klacht willen wegnemen dat de gemeente niet luistert, maar spaarzaam van zich laat horen als het moeilijk wordt en brieven en mails soms in het geheel niet beantwoordt. Om alle aanbevelingen te laten slagen moeten medewerkers en raadsleden meer en vaker getraind worden in de nieuwe methode van werken. 

Kom vanavond kijken in het Doornse cultuurhuis, of luister mee via de internetzender, of lees het eindrapport van de bruggenbouwers.