Driebergen

Nieuwe Hoofdstraat: autoverkeer in keurslijf

reco hoofdstraat II

Door autoverkeer strak te kanaliseren moet de Driebergse Hoofdstraat veilger worden en beter doorstromen. Op het plan mogen inwoners nog altijd schieten.

Een eenduidig wegbeeld, dat is de gedachte van de tekenaars achter de reconstructie van de Driebergse Hoofdstraat. Die is onveilig, met allerlei paaltjes en bochtjes en vooral met te smalle fietspaden die te dicht op de rijbaan liggen. De roep om maatregelen klinkt al jaren en is nu beantwoord:  Meer en verhoogde zebrapaden. Bussen die op de rijbaan stoppen. Fietspaden die worden verhoogd en waar mogelijk verbreed, de rijbaan voor auto’s die is versmald. Grootste maatregel is de middenberm, die autoverkeer in strakke banen moet gaan leiden. Inhalen en vanaf zijwegen linksaf slaan is niet langer mogelijk. 

reco hoofdstraat II

Wil je linksaf, moet je doorrijden tot een rotonde en een daar een rondje draaien. De kruising met de Buzziburglaan wordt een rotonde, de rotonde Akkerweg wordt zes meter verlegd. Het plan staat open voor aanpassingen, zoals voor de bezwaren van bewoners van de zorgcentra Beukenstein en Kraaybeek, die geen rotonde meer tegenkomen en alleen via Nijendal het dorp kunnen bereiken. Of de bezwaren van bewoners van de Hendrik, Wilhelmina en Emmalaan, die helemaal de Hoofdstraat niet meer op kunnen draaien. Het uiteindelijke budget mag liggen tussen de €3.5 en €7 miljoen, het huidige plan zit daar volgens verantwoordelijk wethouder Homan ‘ergens tussenin’. Het plan bekijken en bekritiseren kan hier en hier.

074

Heel rap door Driebergen rijden wordt moeilijk, wel zal het verkeer gestager doordruppelen. ‘Nergens zullen meer fietsers ineens de rijbaan komen inzeilen,’ aldus projectleider Joris Jansen, die heeft afgezien van snelheidsbeperkende maatregelen omdat hij verwacht dat met dit wegbeeld de weg vanzelf rustiger wordt. Om het plan mogelijk te maken moet de gemeente van een tiental inwoners een paar meters voortuin kopen, onder meer voor de aanleg van verbrede opstelvakken van fietsers bij de stoplichten Nijendal. Voorts wordt nog nagedacht over een een alternatieve verharding ter hoogte van het Rijsenburgse Kerkplein zodat met dat afwijkende wegbeeld het plein meer status krijgt. Hier en daar zullen bomen moeten sneuvelen, maar er komen zoveel bomen bij dat de bomenstand zal groeien. 

Lees ook: Dit wordt een drama

075