Heuvelrug

Nieuwe tekorten, maar politiek houdt kruit droog

De vooruitzichten voor 2014 vallen mee, daarna doemen dieprode cijfers op in de gemeentelijke begroting. De lokale politiek houdt het kruit nog even droog, met de verkiezingen in aantocht. 

Read More

'In lijn der verwachtingen,' noemt wethouder financien Homan de brief die hij vorige week uit Den Haag ontving. In de brief staan de bezuinigingen opgesomd waarmee de gemeente Heuvelrug te maken krijgt de komende jaren. Die komen neer op een verrassende meevaller in 2014, en vervolgens tot driedubbel zo grote tegenvallers de jaren erna, oplopend tot ruim twee miljoen in 2017. Maar vallen die tegenvallers nu mee of tegen? 'Dat is een moeilijke vraag. Het is wel fijn dat we nu een duidelijker beeld hebben van wat ons te wachten staat,' aldus Homan.

Wat resteert na de cijferarij is een begrotingsgat in de komende jaren van ruim anderhalf miljoen euro. Daar komt voor de Heuvelrug waarschijnlijk nog eens 800.000 euro bij, verwacht wethouder Homan, omdat het kabinet opnieuw 6 miljard moet bezuinigen. In totaal is die naar schatting 2,3 miljoen euro 'een fikse opgaaf', op een begroting van ongeveer in totaal 85 miljoen. Die begroting gaat de komende jaren overigens groeien naar een dikke 120 miljoen, omdat de rijksoverheid een hele reeks welzijnstaken naar de gemeentes gaat overhevelen, met een fikse korting op het budget.

Ook daarover bestaat brede zorg, en dan met name over de 'transitie' van de afdeling jeugdzorg. Volgens wethouder Van Oostrum wordt die zorg 'breed gedeeld', maar is er ook geen reden voor paniek. 'We hebben een hele reeks bezuinigingen achter de rug, en die zijn zonder probleem opgevangen. Achteraf kun je je afvragen of sommige subsidies wel nodig zijn geweest. Als je bijvoorbeeld ziet hoe de peuterspeelzalen ondanks de bezuinigingen gewoon doordraaien, denk ik dat die subsidie niet nodig is geweest.'

meicirculaire 2013

Hoe het nieuwe begrotingsgat gevuld moet worden houdt de politiek voorlopig nog in het midden. Het huidige college zie vorige week nog ´niet teveel over het eigen graf heen ´ te willen regeren, en ook de gemeenteraad hield deze week het kruit droog, in afwachting van de raadsverkiezingen volgend voorjaar. Algemeen wordt verwacht dat de lokale politiek de messen komend najaar tijdens de algemene beschouwingen zal gaan sljipen, om daar volgend voorjaar tegen elkaar mee ten strijde te kunnen trekken. Wethouder Homan heeft al wel beloofd zijn ambtenaren vast te laten zoeken naar potentiele bezuinigingen. 'We zullen u een pakket aanbieden waar de mogelijke bezuinigingen liggen.'

De gemeenteraad keurde deze week zowel de voorbegroting 2013 als de jaarrekening 2012  goed. Die jaarrekening ging gepaard met een greep van 4,5 miljoen euro in de algemene reserve,  omdat er 3,7 miljoen nodig is om een voorschot te nemen op de pensioenbetalingen aan voormalige wethouders, waarvan herindelingsgemeente Heuvelrug er nogal wat heeft. 'Dan weten we ongeveer wat het kost als die wethouder grofweg 85 worden,' aldus VVD-raadslid De Brey, die de maatregelen van zijn wethouder toejuicht, omdat die financiele duidelijkheid scheppen.

Volgens oppositielid Boonzaaijer echter wordt de algemene reserve daarmee 'flinterdun', en zou er bovendien 200.000 euro vrij moeten komen in de komende begrotingen, omdat de pensioenbetalingen daar totnogtoe uit betaald zijn. Wethouder Homan beloofde daar duidelijkheid over te scheppen, net zoals hij dat zou doen over de debtratio, de verhouding tussen de omvang van de begroting en de schuld die de gemeente heeft uitstaan. Die verhouding lag in 2011 op 77%, maar klom vorig jaar al naar 79%, waarmee die debtratio langzaam naar de maximaal toegestane norm van 80% sluipt.