Heuvelrug

Eerste koopzondag: 28 juli ;UPDATED

Zondag 28 juli is de eerste mogelijkheid dat Heuvelrugse winkeliers hun winkels zondags mogen openen. Amersfoort is gisteravond ook omgegaan, Zeist volgt vanavond. Intussen lopen de gemoederen rond het onderwerp hoog op.

Er zal niet heel veel volk zijn vanwege de ‘grote vakantie’, maar zondag 28 juli mogen alle winkels op de Heuvelrug open, meldt de gemeentelijk bedrijfscontactfunctionaris in een brief aan ondernemers. In de brief ook de notie dat de maatregel wat onverwacht kwam, maar dezer dagen als experiment wordt ingebed in een onderzoek naar de wenselijkheid van een definitieve koopzondag op de Heuvelrug. Afgelopen maandag is de tekst van het voorstel nog snel veranderd, omdat daarin feestdagen waren meegenomen. Die zijn nu uitgezonderd, zodat Eerste Kerstdag alsnog alle winkels de deuren moeten sluiten. 

Gisteravond nam ook de Amersfoortse gemeenteraad een motie aan om de winkeliers de mogelijkheid te geven op zondagen de deuren te openen. Amersfoort telde al een aantal koopzondagen per jaar, net als Zeist. In Zeist komt vanavond een amendement langs dat vraagt om bij wijze van experiment tot 1 januari 2014 alle zon- en feestdagen vrij te geven, net als op de Heuvelrug. De verwachting is dat de motie wordt aangenomen, ook omdat uit een peiling zou blijken dat de Zeister ondernemers en inwoners de maatregel steunen, met name wat betreft supermarkten. 

De emoties rond het onderwerp lopen intussen hoog op. Op verschillende internetfora en de sociale media woeden discussies waarbij grof taalgebruik niet altijd wordt geschuwd. Het gaat daarbij niet alleen om de koopzondag zelf, die volgens sommigen de doodsteek zal zijn voor de kleine zelfstandige winkelier, die een zevende werkdag niet kan bolwerken. Ook zouden winkeliers in een catch22 terecht komen; ze moeten mee met de rest om de omzet op peil te houden, maar verliezen tegelijk de (omzet van) klanten die principieel tegen een zondagsopening zijn. In Rhenen zouden de onderlinge verhoudingen ernstig getroubleerd zijn sinds men ook daar experimenteert met de koopzondag.

Bezwaren bestaan er anderszijds tegen de manier waarop de koopzondag door de gemeenteraad is behandeld, volgens sommigen als gevolg van een vooropgezet plan van de liberale partijen in de gemeenteraad. Eerder deze week liepen de gemoederen daarom in de gemeenteraad zelf nogal hoog op, nadat D66-raadslid Kamp eiste dat door collega-raadsleden op de sociale media niet meer laatdunkend over zijn partij wordt gesproken. ‘Als Ik hier spreek wil ik de veiligheid hebben dat we niet belachelijk worden gemaakt, en dat de naam van D66 niet wordt bezoedeld.’ 

Volgens SP-raadslid Van Geijtenbeek echter was het niet aan D66 om te dicteren hoe hij zich op de sociale media uit. Groenlinks/PvdA-raadslid Hans Nijhof trok de angel er uit door op te biechten dat hij degene was die D66 op facebook ‘Drammen66’ had genoemd. ‘Het spijt me dat ik op uw tenen ben gaan staan.’

UPDATE: Wellicht wijs geworden door de commotie die de zondagsopenstelling in de Utrechtse heuvelrug en andere gemeenten veroorzaakte heeft de Ziester gemeenteraad het besluit over de koopzondag overgeheveld naar de eerste raadsbijeenkomst na het zomerreces, in september.