Heuvelrug

PvdD in de bres voor Utrechtse zwijnen

Deskundigen zien de Utrechtse heuvelrug als kansgebied voor een ruime populatie wilde zwijnen. De Partij voor de Dieren opent vast een symbolisch zwijnenbos op de oostflank.

Read More

Volgens de PvdD zijn wilde zwijnen op de Utrechtse Heuvelrug 'een verrijking: zij dragen bij aan de variatie van het landschap en maken grond vruchtbaarder door deze om te woelen,' aldus een persbericht van gisteravond. Zondag aanstaande opent de partij daarom een symbolisch zwijnenbos, nabij het Rhenense ecoduct over de provinciale N225.

De locatie is een logische omdat juist via dat ecoduct klein- en grootwild vanuit de Veluwe via het rivierengebied of de Gelderse Vallei naar de Heuvelrug migreert. Grootwild is echter niet welkom binnen de grenzen van de provincie, sinds begin vorig jaar een officiele 'nulstand'geldt voor alle grootwild, afgezien van een bescheiden populatie edelherten. Zwijnen mogen de provincie niet in voornamelijk omdat ze gevaar zouden opleveren voor het verkeer en schade zouden aanbrengen aan de landbouw.

Nabij de locatie leven overigens al twee of drie solitaire wilde zwijnen, die met rust worden gelaten omdat ze geen overlast veroorzaken. Een groepje van zes jonge zwijntjes werd vorig voorjaar wel afgeschoten, volgens natuurbeheerders omdat ze niet op natuurlijk wijze zouden zijn gemigreerd naar de Heuvelrug maar zouden zijn uitgezet. Dat lot treft waarschijnlijk ook een groepje van vier nieuwe zwijnen, die eind vorige maand bij Rhenen zijn gesignaleerd. 

'Wij vinden het schrijnend dat voor ieder zwijn dat via ecoducten de Heuvelrug op komt lopen een jager klaar staat om het dier af te schieten,'aldus de Partij voor de Dieren in hun persbericht. Daarin noemen ze ook onderzoeksinstituut Alterra, dat eerder een kansenkaart voor wilde zwijnen maakte in opdracht van de zoogdierenvereniging, waarin de Heuvelrug als leefgebied rood staat ingetekend. 

Wildzwijnenkaart 2000 hedenzooomed

Wildzwijnenkaart 2000 heden