Driebergen

Triodos kandidaat-koper H26

Triodosbankje

Triodosbank is een van de kandidaat-kopers voor het perceel H26, de boerderij tussen NS-station en snelweg A12 bij Driebergen. Afgaande op de inspraakrondes maakt Triodos een goede kans.

Dat Triodos een van de vijfendertig kandidaten is voor de zeven hectares die de gemeente Heuvelrug wil afstoten wordt bevestigd door de bank zelf, die zich via Join Ontwikkeling heeft laten registreren als kandidaat-koper, een jointventure waarin Triodos grootaandeelhouder is. Triodos wil naast het NS-station een nieuw hoofdkantoor bouwen en nam daartoe nam eind 2011 al landgoed de Reehorst over. Ook de boerderij en lanbouwperceel  ten zuiden van de Reehorst gingen daarbij over in handen van Triodos. ‘De boerderij en landerijen zijn onderdeel van het landgoed en worden daarom integraal meegenomen in visie, beheer en onderhoud dat van toepassing is op het landgoed,’ aldus Triodos.

De zeven hectares ten westen van de Reehorst zouden heel goed in hetzelfde integrale plaatje kunnen passen. De boerderij en het land eromheen werden eind negentiger jaren ‘om strategische redenen’ aangekocht door de gemeente Driebergen en staan nu in de verkoop, waarbij de gemeente Heuvelrug inwoners wil laten meepraten over de keuze voor de koper. Donderdagavond was de tweede en laatste inspraakronde, bijgewoond door ongeveer twintig man en een vrouw. Zij kozen nadrukkelijk tegen kopers uit de domeinen horeca, detailhandel of automotive, en voor ontwikkelingen als natuurgebied of landgoed, aangevuld met een bescheiden bezoekerscentrum en kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes.

Met die keuze lijken bedrijven als Burgerking, McDonalds, Hoekvervoer en takelbedrijf Hoogenraad definitief afgevallen als kandidaat-kopers. In september volgt een openbare bijeenkomst met kandidaat-kopers die het gebied wel binnen de gestelde kaders willen ontwikkellen, zegt verantwoordelijk wethouder Homan: ‘Een soort markt van ideeen, waarbij bedrijven elkaar kunnen bevruchten’. Of Triodos – de bank afficheert zichelf als groen en duurzaam en steunt al veel ambachtelijke bedrijfjes- daarbij kans maakt laat Homan in het midden. ‘Elke kandidaat heeft zijn voors en zijn tegens, en de pre van Triodos is natuurlijk dat ze er landschappelijk een geheel van zouden kunnen maken. Maar er kunnen ook andere partijen zijn die geweldig mooie invullingen kunnen verzinnen.’