Heuvelrug

PvdD: Zwijnen zijn miljoenen waard

Volgens de boswachter zijn de nieuwe zwijntjes bij Rhenen echte Wilde Zwijnen. Volgens de PvdD is grootwild als zwijnen miljoenen toeristische euro’s waard.  Afgelopen zondag voerde de Partij voor de Dieren actie voor de vier bedreigde zwijnen. 

Tien vrijwilligers van de Partij voor de Dieren hingen zondag een spandoek -‘Zwijnenbos’- aan een hek bij het ecoduct tussen Rhenen en Elst. Mogelijk het ecoduct waardoor twee keilers -mannetjeszwijnen- een viertal jaar geleden de Heuvelrug opslopen, zo zachtjes en schuw dat ze door de jagers al die jaren ongemoeid worden gelaten. De jagers schoten vorig jaar wel vijf nieuwe jonge zwijntjes af, van een zestal dat zo tam was dat ze zo goed als zeker waren uitgezet, en niet zelf naar de Heuvelrug gemigreerd.

PvdD Zwijnenbos

De zesde wist echter te ontkomen en is hoogstwaarschijnlijk moeder geworden van drie kleine Heuvelrugzwijntjes. De vader moet namelijk van de twee keilers zijn, zegt Hugo Spitzen, de boswachter van Utrechts Landschap die de bossen, polders en landerijen dagelijks doorkruist. ‘Voor 95% zeker, hoewel het nooit valt uit te sluiten dat ook deze familie is uitgezet.’ Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn de nieuwe zwijntjes daarmee echte wilde zwijnen, en de allereerste -sinds het zwijn regionaal uitstierf- die op de Heuvelrug zelf geboren zijn.

Toch moeten de vier nieuwe dood, vindt de provincie, die jagers een permanente ontheffing voor grootwild heeft verstrekt, nadat het begin 2012 besloot dat herten en zwijnen gevaarlijk  zijn voor de verkeersveiligheid en schade toebrengen aan de provinciale landbouw. Onzin, zegt de Partij voor de Dieren, er zijn onderzoeken die aantonen dat het zwijn hier best op zijn plek is. ‘We kunnen op de wegen terug naar 60km per uur, en ook met allerlei andere maatregelen de schade beperken,’zegt Willem van der Steeg, Statenlid Partij voor de Dieren in Utrecht.

PvdD Zwijnebos

Uit onderzoek zou bovendien blijken dat de toegevoegde waarde van wilde zwijnen zich ook in geld uitdrukt, omdat de regio meer toeristisch bezoek krijgt. ‘De aanwezigheid van hoefdieren -dus ook herten- levert de regio 102 miljoen euro op, dat is uitgerekend door wetenschappers,’ aldus Van der Steeg, die ten slotte nog schermt met onderzoeken die uitwijzen dat het bejagen van zwijnen weinig effect heeft. ‘Eind jaren tachtig is een populatie bij Hoenderloo tien jaar lang niet bejaagd, en dan zie je dat zo’n populatien  zicht stabiliseert, terwijl als je blijft jagen ze zich alleen maar sneller voortplanten.’