Heuvelrug

VVD-Heuvelrug tegen verbod op schaliegas

De Heuvelrugse VVD vindt een verbod op proefboringen naar schaliegas op de Heuvelrug te ver gaan. 'Er wordt een hetze over gehouden.'

Read More

Niet inhalen, tenzij je zeker weet dat het kan, zo omschrijft de politiek op de Heuvelrug een motie die oproept zich te verzetten tegen de winning van schaliegas op de Heuvelrug. Met uitzondering van lokale partij BVH en de lokale VVD, voor wie de motie te vroeg komt. 'Er wordt een hetze over gehouden, laten we het technisch benaderen. Er vindt nu onderzoek plaats, laten we wachten op het eindrapport,' aldus VVD- raadslid Van der Zee, die vorige week wel een andere motietekst voorstelde: 'We kunnen ook zeggen: proefboringen kunnen, tenzij uit het onderzoek blijkt dat de winning van schaliegas inderdaad schadelijk is.'

Volgens de indieners van de motie echter was dat inhalen zonder vooraf te kijken of dat kan. 'Wat doen we onszelf, onze omgeving en de wereld hiermee aan. Laten we een wezenlijke keuze voor alternatieve energiebronnen niet langer voor ons uitschuiven ter wille van het eigen snelle gewin,' aldus raadslid Nijhof. 'Alleen al een klein stukje van de fouten en gevolgen die in de VS aan het licht zijn gekomen kunnen we ons op de Heuvelrug niet veroorloven,'aldus SGP-raadslid Boonzaaijer.

De Heuvelrug ligt in een van de consessiegebieden voor proefboringen waarover de minister binnenkort en beslissing moet nemen.  De gemeente Heuvelrug kan de proefboringen niet direct verbieden, maar de motie roept wel op 'zich actief in te zetten om het verlenen van vergunningen en proefboringen in het concessiegebied waarin Utrechtse heuvelrug ligt te voorkomen'.  Wethouder Homan -ook VVD- beloofde de motie uit te voeren, ook al was hij er niet erg blij mee. 'We delen uw zorgen, maar emoties hebben in dit dossier de overhand. Ik ontraadt de motie, omdat we onszelf zo buiten de discussie plaatsen.'

Opmerkelijk was overigens de stem van VVD-raadslid Van Amstel voor de motie. Van Amstel had zich naar eigen zeggen uitvoerig laten inlichten door deskundigen en is daardoor overtuigd geraakt dat de winning van schaliegas teveel schade veroorzaakt. Opmerkelijk was verder de afsluitende zinsnede van raadslid Van der Zee: 'Als voormalig astronoom kan ik zeggen dat onttrekking van zon en wind ook gevolgen heeft voor de aarde.'