Heuvelrug

SP onderzoekt koopzondag ook zelf

De lokale SP wacht de officiele evaluatie van het experiment met de Heuvelrugse koopzondag niet af. Het gaat zelf vast de winkels af.

Read More

De lokale afdeling van de SP gaat onderzoek doen naar het draagvlak voor een koopzondag onder de middenstand. Partijmedewerkers bezoeken daartoe alle winkeliers op de Heuvelrug met een enquete, waarvan de uitslag volgt in september.

De beslissing een experiment met de koopzondag op de Heuvelrug aan te gaan viel begin juli. De eerste koopzondag is komende zondag, de laatste op 29 december. In januari moeten alle winkeldeuren op zondag weer sluiten. Vervolgens moet uit een gemeentelijk evaluatie blijken of er voldoende draagvlak is de maatregel definitief in te voeren.

442

Het besluit heeft op de Heuvelrug veel emoties losgemaakt, op straat zowel als in lokale media en met name de sociale media. 'De raad heeft overhaast ingestemd met een experiment van 6 maanden, zonder naar de mening van betrokkenen te vragen. Waarmee de zondagsopening als een voldongen feit de winkeliers door de strot geduwd wordt, 'aldus SP-voorzitter Lenneke Bolt in een persbericht. Volgens de SP bevoordeelt de maatregel het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine winkeliers, die een zesdaagse ondemerneming al moeilijk kunnen bolwerken. Ook zou winkelpersoneel tegen hun zin op zondags moet werken.

Komende zondag gaan veel supermarkten -en aan supermartken gelieerde winkels- op de Heuvelrug vanaf 12 uur open. Vakkenvullers zijn door de plaatselijke AH al opgeroepen zondagochtend aan te treden. 

443