Heuvelrug

Heuvelrug verwelkomt zonneweides

Het gemeentebestuur van de Utrechtse heuvelrug staat positief tegenover de aanleg van ‘zonnepanelen in veldopstelling’, ofwel zonneweides. ‘We lopen hierin voorop.’

De gemeente wil de aanleg van weides vol zonnepanelen ‘graag mogelijk maken’, zeggen de wethouders Verhoef en Homan, verantwoordelijk voor respectievelijk ruimte en economische zaken. Een procedureel raamwerk moet daarvoor het komende half jaar gesmeed worden, omdat zonnepanelen op de grond anders dan op een dak vergunningen nodig hebben.

Met zonneweides zou de gemeentel de ambities op het gebied van duurzame energie snel kunnen realiseren. Heuvelrug wil in het jaar 2035 energieneutraal zijn, wat wil zeggen dat er evenveel energie wordt geproduceerd als verbruikt. ‘Daar zouden we 300 ha zonnepanelen voor nodig hebben. Dat is 1% van ons gebiedsoppervlak,’ aldus wethouder Homan.

Zo heeft een ondernemer van een b&b-onderneming een aanvraag gedaan voor de plaatsing van 25 panelen op zijn terrein, om zelf in zijn energie te kunnen voorzien. Maar zonneweides kunnen ook grotere vormen aannemen, bijvoorbeeld op de landgoederen van de Heuvelrug, aldus Homan. ‘ Je kunt ook denken aan de taluds van snel-en spoorwegen. Daarmee kom je al een heel eind.’

Andere aanvragen wil de gemeente nog niet openbaar maken, maar dat diverse partijen geinteresseerd zijn staat buiten kijf. Dat heeft volgens de wethouders minder te maken met de zuidelijke helling die de natuur de Heuvelrug heeft geschonken dan met de inwoners, die volgens Homan intensief bezig zijn met duurzaaamheid.

Volgens wethouder Verhoef is de gemeente Heuvelrug met de verkenning ‘redelijk aan het pionieren’. Collega Homan is nog stelliger: ‘We lopen wel vaker voorop wat betreft duurzaamheid. Hierin lopen we voorop, dit is nog niet vertoond’.