Driebergen

Kansen op behoud zwembad de Zwoer groeien

De bouw van een nieuw, bescheidener publiekszwembad in Doorn is voorlopig van de baan. Daarmee is de kans op behoud van het populaire Driebergse zwembad de Zwoer verder gegroeid. 

Read More

De bouw van een nieuw zwembad in combinatie met de nieuwbouw van het Doornse Revius Lyceum is van de baan. Volgens verantwoordelijk wethouder Van Oostrum trekt het Revius zich terug omdat het bij nader inzien toch geen sportschool wil worden. Ook bestaat de vrees voor lange procedures als gevolg van bezwaren uit de omgeving. 'Bovendien spelen ze met de gedachte om geen nieuwe school te bouwen, maar de oude school te renoveren,' aldus Van Oostrum.

zwoer glijbaan

Het afblazen van het zwembad komt de wethouder in elk geval niet slecht uit, omdat het de kans geeft de zwembadsituatie voor de gehele gemeente opnieuw onder de loep te houden. Het nieuwe zwembad werd indertijd bedacht omdat de kosten van de oude binnenbaden in Doorn (Woestduin) en Driebergen (De Zwoer) uit de hand liepen. Een nieuw, soberder zwembad moest die kosten onder de zeven ton per jaar houden, zoals de gemeenteraad had opgedragen.

Intussen is alles veranderd. Niet alleen dreigen er continu nieuwe Haagse bezuinigingen, ook verscheen er onlangs een rapport een financiele vergelijking tussen het nieuwe sobere zwembad en het instandhouden van de twee bestaande baden niet langer in het voordeel van de eerste uitvalt, met name omdat exploitant Laco de oude zwembaden veel goedkoper blijkt te kunnen exploiteren dan het oude zwembadbestuur dat deed. Van Oostrum: 'Het zwembadbestuur van de Zwoer heeft altijd beweerd dat ze het zwembad niet open kon houden voor het bedrag dat ze van ons kregen, maar Laco blijkt dat heel goed te kunnen.'

Onderhandelen over verlenging van de contracten met Laco ligt daarom voor de hand. De zwembaden in Doorn en Driebergen kosten de gemeente nu een klein miljoen, dat bedrag moet in elk geval naar beneden. Laco-directeur Lavrysen zegt een bedrag van die hoogte niet te ontvangen, maar gaat de onderhandelingen over de verlenging van de Driebergse contracten in elk geval graag aan. 'Ik ga natuurlijk niet via de krant onderhandelen, maar ik weet voor welke prijs we bereid zijn dat te doen.'  

Volgens Lavrysen heeft de Utrechtse heuvelrug als toeristische gemeente een grote behoefte aan een recreatief bad als de Zwoer, met zijn saunacabines, glijbanen en een buitenbad. 'Dat merken we ook aan bezettingsgraad. Een recreatief bad als de Zwoer is een aboslute meerwaarde voor de gemeente. Het beperken van die recreatieve voorzieningen zal een behoorlijke impact hebben.' 

Lavrysen zegt ook gebruik te willen gaan maken van de optie het Doornse zwembad Woestduin in 2017 voor een euro over te nemen, al dan niet met een exploitatiesubsidie om de gemeentelijke doelgroepen te kunnen bedienen. Bovendien gloort aan de horizon de ontwikkeling van het in 2017 verlaten mariniersterrein. Dat zit al propvol met sportvoorzieiningen, en is daarmee geschikt voor exploitatie door Laco, dat veertig sport- en vrijetijdscentra verspreid over Nederland exploiteert. 'De mogelijkheden daarvoor willen we graag onderzoeken,' aldus Lavrysen.