Bruggen bouwen met de Binder

Bruggen bouwen met de Binder

Doet u mee? Stuur voor 8 oktober een mail naar griffie@heuvelrug.nl

De Binder heeft als alles in zich om het bruisende middelpunt van het dorp te zijn, maar is het helaas niet. De vraag is er, het aanbod is er, het is tijd voor 1+1=3!

De Binder fungeert nu als een zalencentrum zonder ziel. Het is voor veel inwoners van Leersum onduidelijk wat er allemaal in de Binder gebeurd. De deuren blijven te vaak gesloten. Het lijkt erop dat iedereen op zijn eigen eilandje zit. Eilandjes waar tussen bruggen gebouwd moeten worden.

Gelukkig heeft Leersum de afgelopen jaren laten zien dat zij gezamenlijk naar buiten kan treden als het erop aankomt.. daardoor zit de bibliotheek nog in De Binder! Dat de gemeenteraad het belang van de bibliotheek in de Binder in grote meerderheid blijft bevestigen en ondersteunen geeft hoop , ook voor de Binder als geheel.

De behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten in Leersum is groot. In de komende jaren waarin sociale zelfredzaamheid, in combinatie met zorg voor elkaar, van wezenlijk belang zal zijn voor het goed functioneren van ons dorp, is een bruisende Binder van groot belang. Als je elkaar kent ontstaat er betrokkenheid en dat is wat we de komende jaren willen en moeten vergroten. De bypass die ons Cultuurcentrum / Dorpshuis weer aan een kloppend hart kan helpen ondersteunen we vanuit De Binder Bindt.

Uit oriënterende gesprekken blijkt dat er vooral gepraat moet worden. Met alle belanghebbenden. De ondersteuning die daarvoor nodig is vanuit de gemeente zien wij in de bruggen bouwers en we willen de Binder van harte bij u aanbevelen als het eerste bruggenbouwerproject.

Doet u ook mee? Dat kan door voor 8 oktober een mail te sturen naar griffie@heuvelrug.nl

Geachte Raadsleden,

Als Leersummer vind ik het belangrijk dat De Binder weer gaat bruisen in ons dorp.

Ik wil De Binder dan ook aanmelden als bruggenbouwproject,

De Binder is rijp voor een nieuwe aanpak.

Naam


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Heuvelrug: tekort voorbij 3 miljoen

Voor het jaar 2014 sluit de begroting van de gemeente Heuvelrug nog met een overschot, de jaren erna lopen de tekorten gestaag op, tot een tekort van 3,1 miljoen euro in 2017.

Read More

Ambtenaren zijn alvast aan het werk gezet om voor 3,5 miljoen aan mogelijke bezuinigingen op een rijtje te zetten, waaruit eerst de politieke partijen, vervolgens de kiezers en tenslotte de bestuurderscoalitie hun keuzes zullen moeten maken. Tegen het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid zijn over deze keuzes. 'Dan krijg je dus een mooi debat rond de verkiezingen, ' aldus de wethouders Homan en Verhoef in een toelichting 

Volgens Homan klinkt een bedrag van 3,5 miljoen overigens erger dan het is. Omdat de rijksoverheid vanaf volgend jaar veel zorgtaken overdraagt aan de lagere overheden, stijgt de gemeentelijke begroting van een kleine 90 naar 140 miljoen euro. 'En het is eenvoudiger 3,5 miljoen op 140 miljoen te vinden dan op 90 miljoen', aldus Homan.

Homan verwacht dat de provincie de begroting zal goedkeuren, net als vorig jaar. Met de begroting over 2012 ging dat nog wel mis. De provincie stelde de gemeente in december 2011 onder preventief toezicht omdat het de begroting om meerdere redenen niet solide vond. Destijds werd dat toegelicht aan de hand van een stoplichtmodel, waarbij meerdere lichtjes op oranje en rood stonden. 'We hebben dat stoplichtmodel  nu vast zelf op de begroting losgelaten en dat ziet er goed uit, ' aldus Homan.

Tegenover de forse tekorten in de meerjarenbegroting staat een nog klein overschot in 2014, reden dat de lokale lastendruk in verkiezingsjaar 2014 niet zal stijgen, ook niet in euro's. Omdat de lokale lasten in euro's  niet stijgen, betekent dat zelfs een relatieve daling van de lastendruk.

Daarbij komt nog een serie extra uitgaven die de coalitie doet in 2014, om wijkteams te versterken (€25.000)  en 'kwestbare groepen' (€70.000) te helpen. De laatste groep omvat volgens burgemeester Naafs acht tot tien personen en gezinnen die regelmatig in de problemen komen, en daarom beter structureel geholpen kunnen worden. 'Omdat ik ze anders op straat tegen blijf komen,' aldus de burgemeester.

Overigens is het nog onzeker of de lopende rekening over 2013 wel met zwarte cijfers sluit. Omdat met name de inkomsten aan bouwleges fors zijn teruggelopen heeft Homan zijn ambtenaren ook al aan het werk gezet om 'uitstelbare' posten in de begroting van 2013 op te sporen. Het is mogelijk dat die uitgestelde uitgaves naar de rekening van 2014 verschuiven, denkt Homan. Maar omdat dat lijstje nog niet af is, bestaat daar volgens de wethouder nog geen duidelijkheid over.  


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Brand in bloemenwinkel

Een bloemenwinkel in het Driebergse winkelcentrum De Sluis is maandagochtend uitgebrand. Bovenwoningen werden kort ontruimd. Naastgelegen winkeliers vrezen hun waar door de roetschade opnieuw te moeten weggooien, net als in 2006.

“Brand in bloemenwinkel” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED

Slechts drie hebben er afgehaakt, dertig twintig initiatiefnemers blijven er over als kandidaat-koper van de de Driebersge snelwegboerderij Hoofdstraat 26. UPDATED

“Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Burgemeester sluit pizzeria

Het Driebergse pizza-restaurant La Gondola is en  blijft gesloten wegens 'criminele feiten'. De eigenaar vocht de gedwongen sluiting aan, maar verloor de zaak.

Read More

Dat laat de gemeente weten in een persbericht en een mondelinge toelichting. Eind mei liet de burgemeester de zaak sluiten wegen 'ernstige vermoedens dat de verleende vergunningen mede werden gebruikt voor het plegen van criminele en strafbare feiten'. Daartegen ging de eigenaar kort nadien in beroep, maar de rechter stelde de burgemeester afgelopen maand in het gelijk. 

Daarom blijft de pizzeria voorlopig gesloten. 'En als het aan mij ligt gaat ie ook niet meer open,' aldus burgemeester Naafs in een toelichting. Wat de criminele en strafbare feiten behelsen wil de burgemeester niet toelichten, maar lokale geruchten spreken over drugshandel. 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Burgemeester wint kort geding in zaak La Gondola

(ingezonden)

Burgemeester wint kort geding in zaak La Gondola

De voorzieningenrechter te Utrecht heeft op 10 september jl. een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Het verzoek was ingediend door de eigenaar van Pizzeria La Gondola te Driebergen en was gericht tegen het besluit van de burgemeester om zijn vergunningen in te trekken. Door het intrekken van de vergunningen moest de exploitatie van de pizzeria worden gestaakt.

De burgemeester had begin mei tot intrekking van de vergunningen besloten vanwege ernstige vermoedens dat de verleende vergunningen mede werden gebruikt voor het plegen van criminele en strafbare feiten.

Door de uitspraak van de voorzieningenrechter blijft de pizzeria voorlopig gesloten.


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Maarsbergen krijgt extra geld voor langere tunnel

Het door infrastructuur gesplitste dorpje Maarsbergen krijgt extra geld om een tunnel langer onder het dorp door te laten lopen. Hoeveel precies blijft geheim.

Read More

Gisteren gaven de bestuurders hun reactie op het plan de tunnelbak die toch al onder het spoor gegraven wordt een stuk door te trekken, zodat Maarsbergen minder gesplitst de toekomst in kan. Gedeputeerde Van Lunteren kwam in het kerkje van Maarsbergen vertellen dat provincie Utrecht en gemeente Utrechtse heuvelrug bereid zijn 'wat extra budget te zoeken', aldus ook een gezamenlijk persbericht vanochtend.  

Hoeveel geld precies blijft geheim, omdat aannemers daar anders op kunnen inspelen met hun biedingen. Het persbericht van hedenochtend laat vervolgens het dorpscomité zeggen dat het 'hoopt en verwacht dat de gekozen oplossing zoveel efficiencywinst kan opbrengen, dat het de meerkosten van een langere tunnelbak zo goed als kan compenseren.'

Een van de ontwerpers van het plan liet Hillridge maandag weten nog lang niet gerust te zijn op een goede afloop, vanwege de barrieres die in het persbericht verder worden gepreciseerd door gedeputeerde Van Lunteren. Die zegt daarin dat het altenatieve plan 'moet binnen een redelijk budget blijven, er moeten geen tijdrovende bezwarenprocedures komen en de benodigde grond moet binnen marktconforme prijzen aangekocht kunnen worden.'  

Prorail wil de tunnel voor eind 2019 af hebben, welke variant dan ook. Een eerste variant kwam vorig najaar na veel gedoe op tafel, maar wierp lokaal zoveel weerstand op dat de een groepje Maarsbergers afgelopen voorjaar zelf met een alternatief plan kwam.


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Zwembad Zwoer langer open, Woestduin onzeker

De Heuvelrugse gemeenteraad wil de contracten met zwembadexploitant Laco verlengen. In elk geval voor het Driebergse zwembad De Zwoer, voor vijf jaar of tien jaar. Dus tot 2022 of zelfs 2027. 

Read More

Of het Doornse zwembad Woestduin ook open blijft is onzeker. Laco kan dat zwembad in 2017 kopen voor een euro, maar blijft in de exploitatie afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Nu kosten de beide zwembaden de gemeente nog 950.000 euro, dat moet terug naar 700.000, besloot de gemeenteraad al eerder.

Probleem bij Woestduin is de onzekere toekomst van het marinierscomplex. Er zoemen ideeen rond over een sportcomplex waarin een nieuw zwembad een plek zou kunnen krijgen, maar veel is nog onzeker, helemaal nu de nieuwbouw van de Vlissingse kazerne is vertraagd. De mariniers blijven daardoor mogelijk twee jaar langer in Doorn. 

Eenvoudiger ligt het rond het Driebergse zwembad De Zwoer. Dat zwembad draait beter dan verwacht onder de nieuwe exploitant, reden dat de gemeenteraad voorrang wil geven aan de verlanging van dat contract, en zellfs denkt over definitieve verkoop van het zwembad aan Laco. Ook de grond zou daarbij over kunnen gaan in de handen van de exploitant.

zwoer glijbaan

Eerder werd gedacht de Zwoer op te doeken, en met de grondverkoop een nieuw zwembad te financieren. Bij nader inzien vindt de gemeenteraad dat toch geen goed plan. Vanwege de slappe vastgoedmarkt en de aanwezigheid van hoogspanningsmasten boven het gebied is de waarde van het perceel niet bijzonder hoog. 

Plannen om in Doorn een nieuw gemeentelijk zwembad te bouwen wil de gemeenteraad daarom op de lange baan schuiven, ook nu het Reviuslyceum niet langer meedoet aan dat omnibad. Mocht de onzekerheid over het kazernecomplex de exploitatie van zwembad Woestduin bemoielijken, dan wil de gemeenteraad dat gekeken wordt naar het benutten van de bestaande 'zwemvoorzieningen' bij blindeninstituut Bartimeus en militair revalidatiecentrum Aardenburgh. 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Een op de zeven is zzp’er op Heuvelrug

Wetenswaardigheid gestolen van NU.nl, via twitter: 14,7% van de beroepsbevolking op de Heuvelrug is zzp'er.

Read More

Lezen we dus op nu.nl, inclusief een mooi kaartje waarop de verspreiding van zzp'ers geografisch verdeeld over Nederland. Heuvelrug is daarop een van de donkergekleurde gemeenten, met een hoog percentage professionele eenpitters. nog lang niet het allerhoogste overigens, dat is Schagen, in Noord Holland, met een onwaarschijnlijke 24,8%. Landelijk schurkt het cijfer tegen de 10% aan.

Uit de kop boven de cijfers begrijpen we overigens dat dit hogfe cijfer in deze tijden geen onverdeeld genoegen is. "Als het inkomen van deze mensen nog meer daalt, houden ze het mogelijk niet meer vol. Vervelend voor hen, maar ook voor Den Haag", aldus wethouder Kool uit Den Haag, met maar 11,9% zzp'ers.


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Zorben in het Doornse gat

Vijfentwintig creatieve ondernemers treden aan voor een rondleiding door het Doornse Gat. ‘We willen er geen camping van maken’. 

Driebergen wil nieuw hart in oud gemeentehuis

Het voormalige gemeentehuis van Driebergen moet nu niet verkocht, maar de komende vijf jaar onderdak bieden aan een veelkleurig soort dorpshuis, zegt een groepje Driebergenaren.  'We hoeven er alleen maar het licht aan te doen.' UPDATE; Nu met poll

Read More

Nu niet verkopen, zeggen initiatiefnemers Cees van den Broek, Wim Hak en Paul Blom over het sinds juni verlaten gemeentehuis aan de Bossstraat. Ondernemersvoorzitter Blom: 'We zitten op de bodem van de vastgoedcrisis. Het gemeentehuis zou nu misschien drie miljoen euro opleveren, terwijl het niet lang geleden voor zeven miljoen in de boeken stond. Zet het pas in de markt als die aantrekt, over een jaar of vijf.'

Dat levert bovendien een 'gouden kans' op om het gebouw om te vormen in een soort dorpshuis, zegt Van den Broek, die dagelijks met dat bijltje hakt in zijn Eurowinkel in het voormalige Driebergse postkantoor. Daar vliegen de tweedehands boeken en kleding als warme broodjes over de toonbank, de opbrengst -ruim een ton per jaar- betaalt mee aan cursussen, opbouwwerk, koffieochtenden en andere bijeenkomsten in de kleinere zijkamertjes van het gebouw, dat een ontmoetingsplek in Driebergen is geworden. Van den Broek: 'De gemeente bespaart een ton aan maatschappelijke kosten die ze niet hoeven te maken omdat wij dat doen.'

Hak Blom en Cees

Maar dat oude postkantoor is even voor de zomer verkocht, en Van den Broek zoekt nu een nieuwe locatie. Het lege gemeentehuis zou dat heel goed kunnen zijn, zeggen Van den Broek en Blom, ook omdat er oude beloftes mee worden ingelost. Blom: 'Niet alleen ligt er bij de gemeenteraad een motie uit 2010 om de Eurowinkel accommodatie te bieden, er ligt ook een motie uit 2009 om de crisis creatief te lijf te gaan, bijvoorbeeld door lege gebouwen ter beschikking te stellen aan starters en zzp'ers. Daar is nog maar weinig invulling aan gegeven, dus hebben we dat stokpaardje weer van stal gehaald.'

Het gebouw zou een plek kunnen worden waar heel veel samenkomt, want ook andere maatschappelijke organisaties zijn welkom op de ruim 3000m2. Reintegratieprojecten die de gemeente in de nabije toekomst toch al moet uitvoeren, een WMO-loket, taalcursussen, huiswerkbegeleiding, startende ondernemers, zzp'ers. Het moet een veelkleurig, dynamisch geheel worden, met op termijn misschien zelfs een theater- of bioscoopzaaltje. Wim Hak: 'Het geeft levendigheid, gezelligheid. Een nieuw hart voor Driebergen.' Van den Broek: 'Er leeft in Driebergen het gevoel dat alles verdwijnt naar Doorn. Er is echt erg veel onvrede. Hiermee kun je een brug slaan, de band herstellen.' Hak: 'Laten we nu niet te lang praten, maar iets terugdoen voor Driebergen

Een dichtgetimmerd businessplan moet nog gemaakt, maar de mannen zijn overtuigd dat het de gemeente niets kost, integendeel, zelfs veel zal opleveren. Kosten die nu gemaakt worden om het gebouw in stand te houden -al gauw een ton per jaar- zullen vervallen, want Van den Broek gaat het gebouw gewoon betalen uit de opbrengsten van de Eurowinkel, de verhuur van werkplekken en de brandweerkazerne, want die zit al in het gebouw. 'En de brandweer heeft behoefte aan uitbreiding, omdat ze nu in de garage moeten omkleden. Een muurtje weghalen en het is geregeld.'

Haast is wel geboden omdat de angst bestaat dat wethouder financien Homan het oude gemeentekantoor toch snel wil verkopen, om zwarte cijfers te kunnen schrijven. Bovendien leeft de gedachte dat is afgesproken met de opbrengsten het omstreden nieuwe gemeentehuis in Doorn mee te betalen. Dat is niet zo, zegt Van den Broek. 'Wel de andere gemeentehuizen en werven, maar niet het Driebergse gemeentehuis.' De angst dat verkoop hun plan in duigen doet vallen is bovendien niet ongegrond, zes jaar dachten ze mee aan een soortgelijk plan voor het oude postkantoor. 'Maar dan is er ineens een koper en hop: weg plan,' aldus Blom. De val van de vraagprijs voor dat pand -binnen zes jaar van 3,5 naar 1,5 miljoen euro- toont bovendien aan dat verkopen op dit moment een slecht idee is.

Hak, naast initiatiefnemer ook gemeenteraadslid van D66, is al langer bezig om een dorpshuis voor elkaar te krijgen, tot nog toe zonder veel resultaat. Hak denkt dat de sterren ditmaal goed staan. 'Dit hoeft geen maanden te duren. Het is bovendien een leuk verkiezingsitem. Wil Driebergen een seniorenflat op die plek, of een nieuw kloppend hart. We hoeven er alleen maar het licht aan te doen.'

{jvotesystem poll=|18|}


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Heuvelrug en Zeist verder met koopzondag

De proef met de winkelzondag op de Heuvelrug hoeft niet te leiden tot een ja of nee tegen de zondagsopening. Het kan ook leiden tot een variant per dorp of soort winkel. In Zeist mogen winkels vanaf 1 december op proef ook zondags open, mogelijk zelfs tot 1 januari 2015.

Read More

Zaterdag viel bij vijfduizend huishoudens op de Heuvelrug een brief op de mat, met daarin de uitnodiging deel te nemen aan een enquete via internet, alleen toegankelijk met een achtcijferige code. In de enquete twintig vragen over de behoefte aan de zondagsopening, of er hier of elders al gebruik van is gemaakt, wat de inwoner vindt van de gevolgen en of de zondagsopening moet worden voortgezet. 

Inwoners die niet in de steekproef zijn opgenomen kunnen de vragenlijst ook invullen, maar hun inbreng wordt anders gewogen, bleek onlangs uit een toelichting op de proef. De internetenquete is twee weken lang geopend, de resultaten zal de gemeente kort erna publiceren. Inwoners zonder internet kunnen de gemeente bellen om een schriftelijke enquete. Winkeliers op de Heuvelrug krijgen een eigen enquete, en ook praat de projectgroep nog met 'belangengroepen'. 

Begin januari, direct na het einde van de proef en dus het begin van een hernieuwde zondagssluiting volgt een tweede enquete, met deels dezelfde steekproef. Half februari moet het eindverslag klaar zijn, eind februari besluit de gemeenteraad of de zondagsopening definitief wordt of niet. Daarbij is het geen keuze tussen alles of niets open, er zijn ook varianten mogelijk met een zondagsopening voor alleen supermarkten, voor alleen bepaalde kernen of een maandelijkse zondagsopening.

Buurgemeente Zeist besluit eind oktober over een proef met een zondagsopening, waarvoor zich inmiddels een raadsmeerderheid aftekent. Zeist heeft de afgelopen maanden al een uitgebreide enquete gehouden, maar de uitkomsten bieden volgens een rapport weinig houvast:  'De meningen zijn echter zo verdeeld, dat er geen eensluidende conclusie te trekken is,' aldus de notitie van BenW. De Zeister proef gaat lang duren, mogelijk zelfs van 1 december 2013 tot 1 januari 2015, blijkt uit een raadsinformatiebrief die later vandaag pas wordt vrijgegeven.

De lokale afdeling van de SP hield afgelopen maanden een eigen enquete over de zondagsopening, met daarbij nadruk op de gevolgen voor de kleine zelfstandige winkelier. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Parkeergarage station toch niet ondergronds

De P&R parkeergarage naast NS-station Driebergen-Zeist komt toch boven de grond en wordt een kwart kleiner dan eerder gepland. Een ondergrondse parkeergarage wordt te duur en verstoort de grondwaterstromen.

Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

Behalve een rotonde bij de Buzziburglaan komt er mogelijk toch een rotonde op de Driebergse kruising Bosstraat-Hoofdstraat. Een derde nieuwe rotonde en daarmee een nieuw verkeersregime over de gehele Hoofdstraat komt er niet.

“Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Prijs kazerne moet omlaag; UPDATED

Plannen voor de ontwikkeling van het te verlaten mariniersterrein in Doorn moeten klaar zijn voordat de mariniers vertrekken, vindt de Heuvelrugse wethouder Homan. En de prijs van het terrein moet omlaag.

“Prijs kazerne moet omlaag; UPDATED” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Vuurvogel beste school Heuvelrug

De Driebergse Vrije School Vuurvogel wint de Heuvelrugse Ranking the Schools, net voor de RK Nicolaasschool uit Doorn en CBS Hoeksteen uit Leersum. 

Read More

Dat blijkt uit de cijfers die RTL4 vanochtend vrijgaf, nadat de omroep samen met onderwijsprofessor Jaap Dronkers een tool voor kwaliteit heeft ontwikkeld. De positie van een school op de ranglijst is voor een groot gedeelte, maar niet uit louter citoscores alleen berekend. De score is ook gerelateerd aan de citoscores van 'soortgelijke' scholen en aan het deelnamepercentage.

Zo kan het gebeuren dat de Vuurvogel met een gemiddelde citoscore van 539 flink hoger eindigt dan bijvoorbeeld Instituut Coolsma met een gemiddelde citoscore van 540. De cijfers zeggen verder niets over het pedagogisch klimaat op de school, de omvang van het schoolplein of de overblijfaciliteiten, om maar eens wat te noemen.

In het algemeen scoren de Heuvelrugse scholen goed, met forse uitschieters dus voor de Vuurvogel (8,3), de Nicolaasschool en Hoeksteen (beide 8,2) en Kameleon (8,1). Veertien Heuvelrugse scholen scoren bovengemiddeld, negen zitten er iets of iets meer onder. Het zuidelijke filiaal van de Driebergse Dolfijn en de Amerongse basisschool De Uitkijk ontbreken op de ranglijst, waarschijnlijk omdat ze te klein zijn. 

Bekijk hieronder de scores van je eigen basischool, of die van je kinderen. Lees hier verder hoe de cijfers zijn opgemaakt door RTL en professor Dronkers. Lees hier een interview (p17) dat Hillridge twee jaar geleden had met de professor, ook getiteld Ranking the School.

  

Ranking   Naam Plaats Score
1 Vrije School Vuurvogel Driebergen 8,3
2 RK Dalton Nicolaas Doorn 8,2  
3 CBS Hoeksteen Leersum 8,2  
4 OBS Kameleon Doorn 8,1  
5 CBS Hoog Moersbergen Doorn 7,8  
6 CBS  Instituut Coolsma Driebergen 7,8  
7 OBS Merseberch Maarsbergen 7,6  
8 CBS De Kring Driebergen 7,6  
9 CBS Uilenburcht Driebergen 7,5  
10 CBS Zonheuvel Driebergen 7,3  
11 OBS De Meent Maarn 7,4  
12 CBS De Wegwijzer  Overberg   7,4
13 Oecumenische school De Ladder      Maarn 7,3  
14 CBS Wijngaard Doorn 7,2  
15 CBS Schakel Leersum 6,9  
16 CBS Triangel Doorn 6,9  
17 OBS Dolfijn Noord               Driebergen    6,7
18 CBS Regenboog Amerongen 6,7  
19 RK Valkenheuvel Driebergen 6,6  
20 CBS Wilhelmina Amerongen 6,5  
21 Wereldkidz Meander Leersum 6,4  
22 Gisbertus Voetius Doorn 6,1  
23 Ontdekkingsreis Doorn 6,1  
         
 

 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

6e editie Salone dell’Opera in Amerongen

(ingezonden)

6e editie Salone dell’Opera in Amerongen

‘Een opera-route door het pittoreske dorpje Amerongen, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug. Jonge talentvolle zangers brengen opera-acts in de woonkamers en tuinen van bijzondere panden waarbij zij op energieke, frisse en uitdagende wijze het publiek meenemen in de wereld van opera: Salone dell’Opera!’

Op zaterdag 5 oktober 2013 vindt Salone dell’Opera voor de zesde keer plaats in Amerongen. Zij werkt samen met zangers en musici van verschillende conservatoria die in hun bachelor of master zitten of net zijn afgestudeerd en die allen een affiniteit hebben met opera en acteren. Zij brengen uiteenlopend operarepertoire, zowel bekend als minder bekend, en voeren het publiek mee langs verschillende verhaallijnen en diverse karakters. Bij Salone dell’Opera zijn stemmen in verschillende stadia van hun ontwikkeling te bewonderen, die allen hun eigen schoonheid en identiteit hebben. Wellicht dat u hier de operasterren van de toekomst hoort!

Salone dell’Opera is zowel voor liefhebbers van opera en klassieke muziek als voor mensen die daar op een speelse manier kennis mee willen maken (ook geschikt voor kinderen!).

Kijk voor meer informatie over het programma en de kaartverkoop op www.salonedellopera.nl

Kaarten zijn € 24,50 per persoon. Kinderen tot 12 jaar hebben een gereduceerd tarief van € 15,- per kind. Reserveren kan via: info@salonedellopera.nl of telefonisch via 06-41272953


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Herindeling ‘niet aan de orde’, wel verder praten

Wijk, Heuvelrug en Bunnik praten verder met Zeist en De Bilt over bestuurlijke samenwerking, maar een gemeentelijke herindeling is 'niet aan de orde', zeggen de burgemeesters. Rhenen haakt af, dat kijkt liever oostwaarts.

Read More

Dat schrijven de gemeenten vanochtend in een gezamenlijke 'persverkalring' over het 'orienterende gesprek' van afgelopen dinsdag. De burgemeesters van Rhenen, Wijk en Bunnik waren daarvoor uitgenodigd door burgemeester Frits Naafs van Utrechtse heuvelrug, die eind juli verraste met een intern memo over 'actuele bestuurlijke ontwikkelingen' van hogerhand. Aanleiding is de wens van de rijksoverheid om grotere gemeenten. In de toekomst moeten gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners het mogelijk met minder geld doen.

Met name de zin in het memo 'Zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig? Wordt aan gemeentelijke herindeling gedacht?' was aanleiding voor alarmbelletjes, maar daar maken de burgemeesters met het persbericht een voorlopig einde aan. 'Geconstateerd is, dat er op diverse terreinen al goed wordt samengewerkt in de regio, tussen deze gemeenten en zeker ook met andere gemeenten, zoals De Bilt en Zeist. Een gemeentelijke herindeling is voor geen van de aanwezige gemeenten aan de orde,' aldus de persverklaring.

De gesprekken over de samenwerking gaan wel door, ditmaal ook met Zeist en De Bilt. De gemeente Rhenen -uitgenodigd omdat die 'het profiel van de andere vier gemeenten zou versterken'- haakt intussen wel af. Rhenen werkt al veel samen met gemeenten in oostelijke richting, ook wel: de food valley, zoals Veenendaal en Wageningen en blijft voor verdergaande samenwerking liever die kant opkijken.

Burgemeester Naafs van Utrechtse heuvelrug toonde zich gisteravond verheugd over de gang van zaken. 'Ik ben blij dat we dit gesprek gehad hebben. En het was geen kwestie van zomerzotheid, zoals ik in juli in de krant las.' 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat

De Driebergse Hoofdstraat wordt minder ingrijpend heringericht dan bewoners graag zouden willen. De ingrijpende oplossing met drie rotondes en een onoverbrugbare middenberm is te duur en kost teveel tijd. “Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat” verder lezen


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Stationsrestauratie La Porte toch over de kop

De  Driebergse stationsrestauratie La Porte is definitief gesloten. Ook de nieuwe uitbater is het niet gelukt de baten groter te maken dan de kosten.

Read More

Op de ramen van La Porte hangt sinds eind juni een briefje: wegens vakantie gesloten. Klopt niet, zegt exploitant Onno Galjaard: 'We zijn gewoon dicht, het restaurant is per vierkante meter te duur. Er moeten per maand duizenden euro's bij en dat trekt mijn portemonnee niet.'

000927

Galjaard nam in december de groene stationrestauratie over van het naastgelegen congrescentrum Antropia, waarvan het nieuwe management La Porte had afgestoten, omdat huurprijs en hoge stichtings- en verbouwingskosten te zwaar wogen op de bedrijfsvoering. Galjaard had gehoopt die situatie om te draaien door de bedrijfsvoering van de stationsretauratie te combineren met zijn biologische restaurant in Zeist, maar dat is niet gelukt. 'Dat verwacht je niet. We hebben geprobeerd de onkosten terug te dringen en met leuke spulletjes op de kaart de inkomsten te verhogen. Maar dan gaat eerst de koffiemachine stuk en dan is er een kassa die stopt. Dan blijkt dat het toch geen haalbare kaart is.'

Galjaard is nog in overleg met eigenaar NS-property om de zaken 'netjes af te sluiten'. Galjaards restaurant in Zeist blijft wel gewoon open, al hebben de investeringen in La Porte ook hun tol geeist voor restaurants Galjaard zelf, zegt Galjaard: 'Het is nu wel een beetje spannend.' Of de NS op zoek gaat naar een nieuwe uitbater voor La Porte heeft Hillridge nog niet kunnen achterhalen, omdat NS-property nog niet heeft teruggebeld. 

La Porte werd vijf jaar geleden geopend door de bevlogen Helene van der Vloedt, destijds directeur van Antropia. Ze liet de verlaten stationsrestauratie opknappen en vestigde er een natuurcafe, met biologische koffie, snacks en maaltijden. Landelijke bekendheid kreeg La Porte met de draaideur, die energie opwekt als je het cafe verlaat of betreedt. La Porte werd naast een bijzondere stationsrestauratie ook een venue voor besprekingen en zakenlunches.

 

 


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen

Heuvelrug heft hondenbelasting alsnog

Heuvelrugse hondenbezitters krijgen binnenkort alsnog de uitgestelde aanslagen voor hondenbelasting in de bus, verwacht wethouder Homan.

Read More

Later dit jaar besluit de Hoge Raad over de rechtmatigheid van het heffen van hondenbelasting, maar eind juli concludeerde de landelijke advocaat generaal alvast dat er juridisch geen probleem ligt rond de heffing, zoals een Bossche rechter dat eerder dit jaar wel vond. De Hoge Raad volgt doorgaans het advies van de advocaat generaal, een onafhankelijk adviseur die voorbereidend werk doet voor de Hoge Raad. 'Nu de advocaat generaal heeft uitgesproken dat je de belasting gewoon kunt opleggen mag je verwachten dat het die kant opgaat. Zodra de Hoge Raad die conclusie bevestigt zullen we dus netjes opleggen en binnenhalen, 'aldus wethouder financien Homan.

Homan schortte de belasting op in februari, daags na de uitspraak van de rechter uit Den Bosch, in een rechtszaak van een hondenbezitter uit Sittard tegen de plaatselijke hondenbelasting. Volgens die rechter kon de gemeente Sittard niet aantonen dat het met hondenbelasting binnengehaalde geld ook weer werd uitgegeven aan hondenbeleid, en was de belasting daarom in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De advocaat generaal meent echter dat er juridisch geen beletselen zijn, en adviseert de Hoge Raad daarom het Bossche oordeel te vernietigen.  

Homan vond het risico dat de heffing ook op de Heuvelrug zou worden aangevochten te groot, met alle kosten van dien. 'Zoals u weet heb ik sinds kort een hond, dus ik zou dat ook zelf kunnen zijn,' aldus Homan in februari. Naast Utrechtse heuvelrug schortte ook de gemeente Michielgestel de belasting op, maar daar is inmiddels besloten de aanslagen op 30 september alsnog te versturen om hondenbeztitters niet in 2014 met een dubbele aanslag op te zadelen. Wanneer de Hoge Raad uistpraak doet en Homan de aanslagen verzendt is nog niet bekend. Hondenbezitters betalen in 2013 € 66,60  voor een eerste hond. Een eventuele tweede hond komt al op € 111,24. Collectief hoesten alle Heuvelrugse hondenbezitters €273.000 op.


Wil je Hillridge weer ns aan het werk zetten dan kan dat via dit platform. Je kunt ook altijd zonder platform doneren of je opgeven voor berichten over nieuwe artikelen