Heuvelrug

Heuvelrug loopt half miljoen aan bouwleges mis

Omdat er bijna niet meer gebouwd wordt loopt de gemeente Heuvelrug dit jaar bijna een half miljoen euro aan bouwleges mis. Ambtenaren moeten de rest van het jaar op zoek naar 'uitstelbare'uitgaves, om het ontstane gat te dekken.

Read More

In juni liep de gemeente nog op schema, met 7 ton aan inkomsten uit bouwleges. 'Daarna is de wereld tot stilstand gekomen, lijkt het,' aldus financieel wethouder Homan in een toelichting. Homan verwacht de rest van het jaar nog wel 3 ton aan bouwleges te kunnen inboeken, toch is dat ruim 4 ton minder dan begroot. Is er misschien dan te gemakkelijk begroot?  'Nee, we hebben de begroting  de laatste twee jaar al teruggeschroefd van 2,5 miljoen naar 1,4 miljoen, ' aldus Homan.

Om het gat te dichten -er zijn nog wat kleinere tegenvallers, en de angst bestaat dat vanuit Den Haag nog onaangenaam financieel nieuws volgt- wil de wethouder dat al zijn ambtenaren de komende tijd op zoek gaan naar uitgaves die 'uitstelbaar' zijn. Dat moet een lijst opleveren waaruit het halve miljoen gekozen kan worden. 'Ik heb tegen de ambtenaren gezegd: maak een lijst van zaken die je mogelijk kunt uitstellen. Bijvoorbeeld een school die op de rol staat voor een schilderbeurt dit najaar, dat kan wellicht ook doorgeschoven naar volgend jaar.' 

Volgens de wethouder schuift hij met zijn voorstel geen onvermijdbare uitgaves voor zich uit. Homan: 'Dit vind ik politiek verstandig. Je moet geen geld uitgeven als je dat niet hebt. Dan liever uitstellen, of over een langere tijd uitsmeren. In bepaalde gevallen zou uitstel zelfs tot afstel kunnen leiden.'