Doorn

Doornse gat mag verkocht

Een commerciele exploitant moet recreatiegebied het Doornse Gat gaan runnen, liefst als pachter. Als het niet anders kan mag het Gat ook verkocht aan de exploitant, die er een restaurant mag bouwen en entree mag gaan heffen.

Dat schrijven gemeente Heuvelrug en het Recreatieschap in een brief met vijf bijlagen. In de bijlagen staat omschreven op welke doelgroepen het nieuwe Doornse Gat moet zijn gericht, en aan welke voorwaarden de nieuwe exploitant moet voldoen. Zo moet het Gat een meer ´eigentijdse´ invulling krijgen, met name gericht op sport, spel en natuurbeleving voor gezinnen met jonge kinderen. De nieuwe exploitant moet de 15 ha aan bos, grasvelden en vooral veel hellingen zorgvuldig gaan beheren, met versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Om de onderneming kostendekkend te maken mag de nieuwe exploitant een restaurant bouwen ter grootte van 350m2, nabij de bestaande parkeerplaats, met eventueel nog een kioskje verderop in het gebied. Ook mag de exploitant entree gaan heffen en betaald parkeren invoeren, al zeggen gemeente en Recreatieschap met dat laatste ´moeite´ te hebben. Verder mag de exploitant kleinschalige evenmenten organiseren en terreindelen verhuren. Dat mogen geen evenementen zijn ´zoals motor- of squadcrossen´, schrijft de leidraad.