Doorn

Doornse gat mag verkocht

Een commerciele exploitant moet recreatiegebied het Doornse Gat gaan runnen, liefst als pachter. Als het niet anders kan mag het Gat ook verkocht aan de exploitant, die er een restaurant mag bouwen en entree mag gaan heffen.

Dat schrijven gemeente Heuvelrug en het Recreatieschap in een brief met vijf bijlagen. In de bijlagen staat omschreven op welke doelgroepen het nieuwe Doornse Gat moet zijn gericht, en aan welke voorwaarden de nieuwe exploitant moet voldoen. Zo moet het Gat een meer ´eigentijdse´ invulling krijgen, met name gericht op sport, spel en natuurbeleving voor gezinnen met jonge kinderen. De nieuwe exploitant moet de 15 ha aan bos, grasvelden en vooral veel hellingen zorgvuldig gaan beheren, met versterking van de aanwezige natuurwaarden.

Om de onderneming kostendekkend te maken mag de nieuwe exploitant een restaurant bouwen ter grootte van 350m2, nabij de bestaande parkeerplaats, met eventueel nog een kioskje verderop in het gebied. Ook mag de exploitant entree gaan heffen en betaald parkeren invoeren, al zeggen gemeente en Recreatieschap met dat laatste ´moeite´ te hebben. Verder mag de exploitant kleinschalige evenmenten organiseren en terreindelen verhuren. Dat mogen geen evenementen zijn ´zoals motor- of squadcrossen´, schrijft de leidraad.

Ondernemers kunnen tot 28 oktober inschrijven. Na een eerste selectie worden de beste inschrijvingen uitgenodigd een businesscase te schrijven, waaruit ´een breed samengestelde commissie´ op 10 januari een winnaar kiest. Met die ondernemer willen Recreatieschap en gemeente een langjarige overeenkomst aangaan. Liefst in de vorm van erfpacht, maar een verkoop van het Doornse Gat wordt niet uitgesloten. Het keuzeproces zal niet transparant verlopen, omdat de inschrijvingen volgens de leidraad ´vertrouwelijk´ behandeld worden.

Het Doornse Gat ligt aan de voet van de Utrechtse heuvelrug en is ooit ontstaan door zand- en grindwinning. In de vorige eeuw werd het een recreatiegebied, met inmiddels zo´n tweehonderduziend bezoekers per jaar. ’s Zomers is het gat in trek voor een dagje kamperen, en voor kinderfeestjes. Families en andere grote gezelschappen komen er in het weekend graag uitgebreid barbecuen. Buiten het zomerseizoen wordt er veel gesport en gewandeld, en als er sneeuw ligt is het gebied met al zijn hellingen dichtbevolkt, met sleetjes en zelfs snowboards.

In 2010 besloot het Recreatieschap het Doornse Gat te sluiten, omdat onderhoud en beheer teveel zouden kosten. Dat bracht een golf van verontwaardiging teweeg, waarna de gemeente een prijsvraag uitschreef om nieuwe ideeen voor het Gat te krijgen. Die prijsvraag is vorige jaar gewonnen door het plan voor een speel- en chillbos, dat als ‘inspiratiedocument’ heeft gediend voor de huidige zoektocht naar een commerciele uitbater. Het speel- en chillbos is daarbij aanzienlijk versmald. Zo zijn een amfitheater, meerder kioskjes en een aantal trekkershutten uit dat oorspronkelijke plan gesneuveld.