Driebergen

Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat

305

De Driebergse Hoofdstraat wordt minder ingrijpend heringericht dan bewoners graag zouden willen. De ingrijpende oplossing met drie rotondes en een onoverbrugbare middenberm is te duur en kost teveel tijd.

Dat schrijft de verantwoordelijk ambtenaar in een Raadsinformatiebrief, waarin het college de opties A en B tegen elkaar afweegt. Optie A is het plan dat voor de zomer nogal wat kritiek oogste, omdat het de vele knelpunten in de kern van Driebergen niet zou oplossen. Meerdere inwoners pleitten destijds voor een ingrijpender reconstructie met een hoge middenberm, waardoor het verkeer kan circuleren zonder dat linksafslaand verkeer telkens de weg blokkeert. Via een stukje omrijden naar een van de drie rotondes en een extra keerlus zouden alle zijwegen alsnog voor iedereen bereikbaar zijn.

 305

Met name rond het drukke kruispunt bij supermarkt AH en parkeerkplaats Appelgaard -waar zes rijrichtingen nu regelmatig stilstaand op elkaar moeten wachten- zou de doorstroming aanmerkelijk verbeteren. Maar optie B is volgens de gemeente te ingrijpend, omdat het ‘grote knelpunten blijkt op te leveren’. Zo moet de gemeente dan meer grond van aanliggende particulieren verwerven, wat ‘enkele eigenaren’ al zouden hebben geweigerd. Ook moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen, wat jaren vertraging zou kunnen opleveren.

306

Verantwoordelijk wethouder Homan noemde gisteravond zelfs een verschil van twee, drie jaar tussen de twee plannen. ‘Met plan A voldoen we al aan 98% van de wensen. B is beter, maar wij zeggen: A is voldoende. En plan A wordt toch al een enorme uitdaging.’

Plan B zou bovendien duurder zijn dan plan A. Hoeveel precies het verschil in kosten bedraagt staat niet in de brief, en ook navraag bij de gemeente levert tot nog toe geen antwoorden op. Komende maandag presenteren ambtenaren en wethouders het definitieve plan aan de Driebergse bevolking, tijdens het tweejaarlijkse dorpsgesprek in Nieuw Salem.