Heuvelrug

Herindeling ‘niet aan de orde’, wel verder praten

Wijk, Heuvelrug en Bunnik praten verder met Zeist en De Bilt over bestuurlijke samenwerking, maar een gemeentelijke herindeling is 'niet aan de orde', zeggen de burgemeesters. Rhenen haakt af, dat kijkt liever oostwaarts.

Read More

Dat schrijven de gemeenten vanochtend in een gezamenlijke 'persverkalring' over het 'orienterende gesprek' van afgelopen dinsdag. De burgemeesters van Rhenen, Wijk en Bunnik waren daarvoor uitgenodigd door burgemeester Frits Naafs van Utrechtse heuvelrug, die eind juli verraste met een intern memo over 'actuele bestuurlijke ontwikkelingen' van hogerhand. Aanleiding is de wens van de rijksoverheid om grotere gemeenten. In de toekomst moeten gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners het mogelijk met minder geld doen.

Met name de zin in het memo 'Zijn nieuwe vormen van samenwerking nodig? Wordt aan gemeentelijke herindeling gedacht?' was aanleiding voor alarmbelletjes, maar daar maken de burgemeesters met het persbericht een voorlopig einde aan. 'Geconstateerd is, dat er op diverse terreinen al goed wordt samengewerkt in de regio, tussen deze gemeenten en zeker ook met andere gemeenten, zoals De Bilt en Zeist. Een gemeentelijke herindeling is voor geen van de aanwezige gemeenten aan de orde,' aldus de persverklaring.

De gesprekken over de samenwerking gaan wel door, ditmaal ook met Zeist en De Bilt. De gemeente Rhenen -uitgenodigd omdat die 'het profiel van de andere vier gemeenten zou versterken'- haakt intussen wel af. Rhenen werkt al veel samen met gemeenten in oostelijke richting, ook wel: de food valley, zoals Veenendaal en Wageningen en blijft voor verdergaande samenwerking liever die kant opkijken.

Burgemeester Naafs van Utrechtse heuvelrug toonde zich gisteravond verheugd over de gang van zaken. 'Ik ben blij dat we dit gesprek gehad hebben. En het was geen kwestie van zomerzotheid, zoals ik in juli in de krant las.'