Heuvelrug

Prijs kazerne moet omlaag; UPDATED

Plannen voor de ontwikkeling van het te verlaten mariniersterrein in Doorn moeten klaar zijn voordat de mariniers vertrekken, vindt de Heuvelrugse wethouder Homan. En de prijs van het terrein moet omlaag.

Begin van de week was Homan in Den Haag, voor overleg met het ministerie over de toekomst van het mariniersterrein, dat in 2017 verlaten wordt door het Korps Mariniers. Het was een positief gesprek, laat de wethouder weten, maar erg veel concreets is er nog niet uitgekomen. ´We hebben verkennend gesproken over de verwerving van het terrein, procesafspraken gemaakt en informatie over het terrein uitgewisseld,´aldus Homan, die wel hoopt dat de Haagse gesprekken de plannenmakerij op de Heuvelrug kunnen bespoedigen. ‘En dat op het moment dat de mariniers het terrein afrijden wij erop kunnen met onze bulldozers, omdat alle planfases en procedures intussen zijn doorlopen.´ 

Daarmee loopt Homan al wel wat vooruit op de gemeentelijk troepen. Die hebben officieel nog niet besloten dat de dertig hectare aan gebouwen, sportvelden, parkeerplaatsen en oefenterreinen in gemeentehanden moet komen.  Homans VVD heeft al wel een visiedocument aangekondigd, maar dat is er nog niet. Volgens uitgelekte berekeningen van defensie zou het terrein een kleine twintig miljoen euro moeten opleveren, maar daar weet Homan niets van. Wel dat de prijs omlaag moet. ´Als het zo ver is moeten we kijken naar de marktwaarde. En gezien de gevoeligheden en de prijs die de gemeente voor het vertrek van de mariniers betaalt moet daar dan een coulancekorting overheen,´ aldus Homan. 

Over het gerucht dat de kazerneverhuizing is uitgesteld, omdat het een van de slachtoffers is van de nieuwe bezuinigsronde weet Homan ook niets. Een uitspraak die wethouder Oostrum daarover deed -volgens haar ging het zeker een jaar langer duren- is volgens Homan voor haar eigen verantwoordelijkheid. Ook in de gisteren gepubliceerde miljoenennota staat niets over een mogelijk uitstel, bouw van het nieuwe complex begint nog altijd iin 2015, zodat de mariniers in 2017 kunnen verhuizen. Ook defensiepecialisten van zowel VVD, D66 als PvdA zeggen desgevraagd over een eventueel uitstel niets vernomen te hebben. Integendeel, de plannen krijgen juist steeds meer vorm. Omroep Zeeland meldt dat nu ook het opleidingsinstituut voor mariniers van Rotterdam naar Vlissingen verhuist.

UPDATE; Inmiddels zijn de geruchten dat de verhuizing van de mariniers is uitgesteld bevestigd. Een woorvoerder van het ministerie van defensie heeft laten weten dat de sluiting van de Rotterdamse Van Ghent-kazerne voor een nieuwe situatie zorgt. Het Rotterdamse opleidingsinstituut zal net als de Doornse marinierskazerne moeten verhuizen naar Vlissingen, waardoor de plannen voor de bouw van de nieuwe Vlissingse kazerne herschreven moeten worden, wat een uitstel van twee jaar betekent.

Of dat ook betekent dat de verhuizing van de mariniers niet in 2017 maar ook pas in 2019 plaatsvindt is niet bevestigd, maar wordt inmiddels algemeen aangenomen, zoals door RTV-Utrecht, dat bericht dat de militaire vakbond AFMP vanwege het verlengde verblijf van de mariniers een opknapbeurt van de Doornse kazerne bepleit. 

Wethouder Homan zegt desgevraagd woensdag al wel van het uitstel te hebben geweten. ‘Maar ik kon dat toen niet zeggen, omdat het ministerie me het in vertrouwen had medegedeeld’.