Driebergen

Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

Behalve een rotonde bij de Buzziburglaan komt er mogelijk toch een rotonde op de Driebergse kruising Bosstraat-Hoofdstraat. Een derde nieuwe rotonde en daarmee een nieuw verkeersregime over de gehele Hoofdstraat komt er niet.

De rotonde Bossstraat -in het centrum van Driebergen- jojoot al twintig jaar op en neer de gemeentelijke agenda. Aan de kruising is vaak getimmerd, maar tot een rotonde is het nooit gekomen. Ook nu de Hoofdstraat volgend jaar opnieuw in de steigers gaat vinden de technisch tekenaars en ambtenaren een rotonde op de kruising geen goed idee, tot verdriet van veel Driebergenaren.

De ruimte rond de kruising zou te beperkt zijn, waardoor het een ‘gekunstelde’ rotonde wordt, aldus extern projectleider Jansen tijdens de vijfde inspraakronde over de reconstructie Hoofdstraat. Jansen oogste er dermate veel commentaar mee dat hij beloofde de rotonde toch weer in te tekenen in de Hoofdstraatvariant A. ‘De bedoeling is dat wij van u leren, en u van ons. Daarom moeten we eens zien of de Bosstraatrotonde toch ook zou kunnen.’

Dat zal zeker niet gebeuren met de eerder voorgestelde rotonde op het kruispunt Hogesteeg-Hoofdstraat, waar het op spitstijden soms muurvast staat wegens verkeer van en naar autoschool IVA. Afgezien van de kap van enkele monumentale eiken wordt de bouw van die rotonde tegengehouden door een particulier die weigert een stukje grond te verkopen, tot verdriet van zowel gemeente als autoschool IVA. 

Daarmee is het B-plan voor de Hoofdstraat als LARGAS-straat (langzaam rijden gaat sneller) van de baan. In dat plan zou linksafslaan niet meer mogelijk zijn, waardoor het verkeer niet meer wordt geblokkeerd, met alle positieve gevolgen voor de veiligheid en doorstroming op de drukke Driebergse verkeersader. Door de halsstarrige particulier en daaraan gekoppelde onteigeningsprocedure kan de weg misschien pas over zeven jaar gebouwd kunnen worden, hield Jansen het publiek voor.

Een andere reden voor het afblazen van plan B is financieel. Variant B -met drie nieuwe rotondes- zou grofweg 30% duurder zijn dan variant A, dat met een enkele nieuwe rotonde en een compleet nieuwe inrichting inclusief vrijliggende fietspaden naar schatting al een kleine zes miljoen euro zal gaan kosten. 

Dat is ook een reden dat het college alvast gekozen heeft voor plan A. Daarin zouden volgens wethouder Homan 98% van de wensen uit de bevolking gerealiseerd worden, een getal dat Jansen na enkele kritische publieksvragen moest nuanceren. ‘Dat suggereert een nauwkeurigheid die er niet is. Het mag van mij ook 90% zijn.’

Maar behalve goedkoper en stukken sneller te realiseren is plan A volgens Jansen ook mooier. ´De Hoofdstraat krijgt ermee een mooie, rustige, eenduidige laanstructuur.´ Wat de mogelijk terugkeer van de Bosstraatrotonde in plan A voor meerkosten gaat opleveren is vooralsnog niet bekend. 

UPDATE; Wethouder Homan vindt dat er soms een verkeerd beeld ontstaat uit de berichtgeving, daarom wil hij graag het volgende toevoegen: ‘We willen echt dat de bevolking zelf kiest hoe we de Hoofdstraat veilig maken. Als de mensen willen dat er een rotonde op de kruising Hoofdstraat-Bosstraat komt, dan is dat een duidelijk signaal. Wat mij betreft komt die rotonde er.’