Heuvelrug

Heuvelrug en Zeist verder met koopzondag

De proef met de winkelzondag op de Heuvelrug hoeft niet te leiden tot een ja of nee tegen de zondagsopening. Het kan ook leiden tot een variant per dorp of soort winkel. In Zeist mogen winkels vanaf 1 december op proef ook zondags open, mogelijk zelfs tot 1 januari 2015.

Read More

Zaterdag viel bij vijfduizend huishoudens op de Heuvelrug een brief op de mat, met daarin de uitnodiging deel te nemen aan een enquete via internet, alleen toegankelijk met een achtcijferige code. In de enquete twintig vragen over de behoefte aan de zondagsopening, of er hier of elders al gebruik van is gemaakt, wat de inwoner vindt van de gevolgen en of de zondagsopening moet worden voortgezet. 

Inwoners die niet in de steekproef zijn opgenomen kunnen de vragenlijst ook invullen, maar hun inbreng wordt anders gewogen, bleek onlangs uit een toelichting op de proef. De internetenquete is twee weken lang geopend, de resultaten zal de gemeente kort erna publiceren. Inwoners zonder internet kunnen de gemeente bellen om een schriftelijke enquete. Winkeliers op de Heuvelrug krijgen een eigen enquete, en ook praat de projectgroep nog met 'belangengroepen'. 

Begin januari, direct na het einde van de proef en dus het begin van een hernieuwde zondagssluiting volgt een tweede enquete, met deels dezelfde steekproef. Half februari moet het eindverslag klaar zijn, eind februari besluit de gemeenteraad of de zondagsopening definitief wordt of niet. Daarbij is het geen keuze tussen alles of niets open, er zijn ook varianten mogelijk met een zondagsopening voor alleen supermarkten, voor alleen bepaalde kernen of een maandelijkse zondagsopening.

Buurgemeente Zeist besluit eind oktober over een proef met een zondagsopening, waarvoor zich inmiddels een raadsmeerderheid aftekent. Zeist heeft de afgelopen maanden al een uitgebreide enquete gehouden, maar de uitkomsten bieden volgens een rapport weinig houvast:  'De meningen zijn echter zo verdeeld, dat er geen eensluidende conclusie te trekken is,' aldus de notitie van BenW. De Zeister proef gaat lang duren, mogelijk zelfs van 1 december 2013 tot 1 januari 2015, blijkt uit een raadsinformatiebrief die later vandaag pas wordt vrijgegeven.

De lokale afdeling van de SP hield afgelopen maanden een eigen enquete over de zondagsopening, met daarbij nadruk op de gevolgen voor de kleine zelfstandige winkelier. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.