Ingezonden

Burgemeester wint kort geding in zaak La Gondola

(ingezonden)

Burgemeester wint kort geding in zaak La Gondola

De voorzieningenrechter te Utrecht heeft op 10 september jl. een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Het verzoek was ingediend door de eigenaar van Pizzeria La Gondola te Driebergen en was gericht tegen het besluit van de burgemeester om zijn vergunningen in te trekken. Door het intrekken van de vergunningen moest de exploitatie van de pizzeria worden gestaakt.

De burgemeester had begin mei tot intrekking van de vergunningen besloten vanwege ernstige vermoedens dat de verleende vergunningen mede werden gebruikt voor het plegen van criminele en strafbare feiten.

Door de uitspraak van de voorzieningenrechter blijft de pizzeria voorlopig gesloten.