Heuvelrug

Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED

hoofdstraat 26

Slechts drie hebben er afgehaakt, dertig twintig initiatiefnemers blijven er over als kandidaat-koper van de de Driebersge snelwegboerderij Hoofdstraat 26. UPDATED

Wie er hebben afgehaakt en wie er overblijven wil wethouder Homan nog altijd niet zeggen tegen Hillridge, wel dat er nu ‘ongeveer dertig‘ kandidaten over zijn. ‘Ik vind het jammer dat je dat blijft vragen, omdat ik al eerder heb gezegd dat ik de ondernemers vetrouwelijkheid heb toegezegd. Zodat zij er uit kunnen stappen zonder hun naam prijs te geven.’ 

Hoofdstraat 26 is een boerderij die de toenmalige gemeente Driebergen eind vorige eeuw aankocht om ‘strategische redenen’. Wethouder Homan wil de boerderij verkopen nu er duidelijkheid is over de plannen in de rest van het stationsgebied, dat de komende zeven jaren flink op de schop gaat. Zo wil de Triodosbank volgend jaar beginnen met de bouw van een nieuw binnenlands hoofdkantoor. Kort daarna start de bouw van een nieuwe parkeergarage voor 600 auto’s.

hoofdstraat 26

Vrijwel gelijktijdig start de bouw van een tunnel, om de provinciale weg onder het spoor door te leiden. Daarna volgen de bouw van een nieuw NS-station en busstation. Tijdens de bouw verhuist het station enkele honderden meters in westelijke richting, naar een tijdelijk station op het terrein van kwekerij Abbing. Rond 2020 moet alles klaar zijn. 

Van de boerderij H26 heeft de gemeente een pilot project participatie gemaakt, om de inwoners de gelegenheid te geven mee te praten over de bestemming van het gebied van zeven hecatres. In twee sessies bleken dertig verschenen inwoners in grote meerderheid tegen grootschalige ontwikkelingen in horeca, automotive en retail, en voor ontwikkelingen als natuurgebied of landgoed, aangevuld met een bescheiden bezoekerscentrum en kleinschalige ambachtelijke bedrijfjes.

Op 4 september zijn alle kandidaat-kopers voorgelicht over de randvoorwaarden en wensen van de inwoners, drie kandidaten hebben daarna afgehaakt. Komende weken wordt geschreven aan een startnotitie waarin de initiatieven volgens wethouder Homan ‘geclusterd staan opgesomd’, de gemeenteraad zal de notitie in december bespreken. Onduidelijk is of de de lijst met kandidaten dan wel transparant wordt.

Eerder al lekte uit dat McDonalds en BurgerKing tot de kandidaten behoorden, net als de buurmannen van de boerderij: politieorganisatie KLPD op zoek naar parkeerruimte en McGregor die er een landgoed wil ontwikkelen. Bekend geworden is verder het initiatief snelwegduin, een reeks kleine ambachtelijke bedrijfjes, een biologische vleesboer, de eurowinkel van de stichting Vluchtelingkinderen en een fietsenmaker. Nieuw op de lijst met uitgelekte kandidaten zijn Intratuin en Kentucky Fried Chicken. Takelbedrijf Hoogenraad en taxibedrijf Hoek -beiden op zoek naar een nieuwe locatie- blijken uiteindelijk niet tot de initiatiefnemers te behoren.

Algemeen wordt aangenomen dat Triodosbank de belangrijkste kandidaat is voor overname van het gebied, in samenwerking met de gemeente Heuvelrug zelf, die er graag een collectieve parkeerplaats wil bouwen met daarop een duurzaamheidspark. Triodos is al eigenaar van De Reehorst, het landgoed waar de boerderij deel van uitmaakt. Van de zeven hectares is een klein gedeelte nodig voor compensatie van natuur die verloren gaat door de aanleg van de tunnel en verbreding van de provinciale weg.  

UPDATE: Het officiele antwoord van de gemeente is binnen; niet een ‘stuk of dertig’, zoals de wethouder dacht, maar precies twintig kandidaten zijn nog over voor overnamen van H26. Onder een aantal van de initiatiefnemers zijn inmiddels samenwerkingsverbanden ontstaan.