Ingezonden

Bruggen bouwen met de Binder

Bruggen bouwen met de Binder

Doet u mee? Stuur voor 8 oktober een mail naar griffie@heuvelrug.nl

De Binder heeft als alles in zich om het bruisende middelpunt van het dorp te zijn, maar is het helaas niet. De vraag is er, het aanbod is er, het is tijd voor 1+1=3!

De Binder fungeert nu als een zalencentrum zonder ziel. Het is voor veel inwoners van Leersum onduidelijk wat er allemaal in de Binder gebeurd. De deuren blijven te vaak gesloten. Het lijkt erop dat iedereen op zijn eigen eilandje zit. Eilandjes waar tussen bruggen gebouwd moeten worden.

Gelukkig heeft Leersum de afgelopen jaren laten zien dat zij gezamenlijk naar buiten kan treden als het erop aankomt.. daardoor zit de bibliotheek nog in De Binder! Dat de gemeenteraad het belang van de bibliotheek in de Binder in grote meerderheid blijft bevestigen en ondersteunen geeft hoop , ook voor de Binder als geheel.

De behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten in Leersum is groot. In de komende jaren waarin sociale zelfredzaamheid, in combinatie met zorg voor elkaar, van wezenlijk belang zal zijn voor het goed functioneren van ons dorp, is een bruisende Binder van groot belang. Als je elkaar kent ontstaat er betrokkenheid en dat is wat we de komende jaren willen en moeten vergroten. De bypass die ons Cultuurcentrum / Dorpshuis weer aan een kloppend hart kan helpen ondersteunen we vanuit De Binder Bindt.

Uit oriënterende gesprekken blijkt dat er vooral gepraat moet worden. Met alle belanghebbenden. De ondersteuning die daarvoor nodig is vanuit de gemeente zien wij in de bruggen bouwers en we willen de Binder van harte bij u aanbevelen als het eerste bruggenbouwerproject.

Doet u ook mee? Dat kan door voor 8 oktober een mail te sturen naar griffie@heuvelrug.nl

Geachte Raadsleden,

Als Leersummer vind ik het belangrijk dat De Binder weer gaat bruisen in ons dorp.

Ik wil De Binder dan ook aanmelden als bruggenbouwproject,

De Binder is rijp voor een nieuwe aanpak.

Naam