Heuvelrug

Heuvelrug: tekort voorbij 3 miljoen

Voor het jaar 2014 sluit de begroting van de gemeente Heuvelrug nog met een overschot, de jaren erna lopen de tekorten gestaag op, tot een tekort van 3,1 miljoen euro in 2017.

Read More

Ambtenaren zijn alvast aan het werk gezet om voor 3,5 miljoen aan mogelijke bezuinigingen op een rijtje te zetten, waaruit eerst de politieke partijen, vervolgens de kiezers en tenslotte de bestuurderscoalitie hun keuzes zullen moeten maken. Tegen het einde van het jaar moet er meer duidelijkheid zijn over deze keuzes. 'Dan krijg je dus een mooi debat rond de verkiezingen, ' aldus de wethouders Homan en Verhoef in een toelichting 

Volgens Homan klinkt een bedrag van 3,5 miljoen overigens erger dan het is. Omdat de rijksoverheid vanaf volgend jaar veel zorgtaken overdraagt aan de lagere overheden, stijgt de gemeentelijke begroting van een kleine 90 naar 140 miljoen euro. 'En het is eenvoudiger 3,5 miljoen op 140 miljoen te vinden dan op 90 miljoen', aldus Homan.

Homan verwacht dat de provincie de begroting zal goedkeuren, net als vorig jaar. Met de begroting over 2012 ging dat nog wel mis. De provincie stelde de gemeente in december 2011 onder preventief toezicht omdat het de begroting om meerdere redenen niet solide vond. Destijds werd dat toegelicht aan de hand van een stoplichtmodel, waarbij meerdere lichtjes op oranje en rood stonden. 'We hebben dat stoplichtmodel  nu vast zelf op de begroting losgelaten en dat ziet er goed uit, ' aldus Homan.

Tegenover de forse tekorten in de meerjarenbegroting staat een nog klein overschot in 2014, reden dat de lokale lastendruk in verkiezingsjaar 2014 niet zal stijgen, ook niet in euro's. Omdat de lokale lasten in euro's  niet stijgen, betekent dat zelfs een relatieve daling van de lastendruk.

Daarbij komt nog een serie extra uitgaven die de coalitie doet in 2014, om wijkteams te versterken (€25.000)  en 'kwestbare groepen' (€70.000) te helpen. De laatste groep omvat volgens burgemeester Naafs acht tot tien personen en gezinnen die regelmatig in de problemen komen, en daarom beter structureel geholpen kunnen worden. 'Omdat ik ze anders op straat tegen blijf komen,' aldus de burgemeester.

Overigens is het nog onzeker of de lopende rekening over 2013 wel met zwarte cijfers sluit. Omdat met name de inkomsten aan bouwleges fors zijn teruggelopen heeft Homan zijn ambtenaren ook al aan het werk gezet om 'uitstelbare' posten in de begroting van 2013 op te sporen. Het is mogelijk dat die uitgestelde uitgaves naar de rekening van 2014 verschuiven, denkt Homan. Maar omdat dat lijstje nog niet af is, bestaat daar volgens de wethouder nog geen duidelijkheid over.