Heuvelrug

Tweede trimester; minder misdrijven

De criminalteitscijfers op de Heuvelrug blijven een dalende lijn vertonen. Afgelopen trimester een min van 9%, waar de cijfers regionaal met 2% zakten.

Read More

Dat blijkt uit het veiligheidsbeeld, dat politieregio Utrecht elke vier maanden vrijgeeft. Van bijna alle soorten misdrijven werden er minder geteld, samen zorgden ze voor een daling van het algemene criminaliteitscijfer van 9% ten opzichte van hetzelfde trimester vorig jaar,  en met 11% over de eerste acht maanden van 2013. Regionaal is het aantal misdrijven in met -2% gedaald.

Het aantal woninginbraken in de maanden mei tot en met augustus 2013 daalde met 34%, met name omdat het aantal geslaagde woninginbraken met 42% afnam tot een aantal van 45. Het aantal geweldsmisdrijven daalde met 20% tot 45, meldingen jongerenoverlast met 18% tot 94. Andere afnames noteerde de politie bij de meldingen van zakkenrollen  (-63%, tot 6), vernielingen (-46%, tot 46)  en autokraken (-46%, tot 47). Stijgingen zien we bij meldingen van fietsendiefstal (+27%, tot 90), bedreiging (+31%, tot 21), winkeldiefstal (+67%, tot 25 en huiselijk geweld (+13%, tot 18). 

In de categorie misdaden met grote impact blijft de gemeente Utrechtse heuvelrug net als vorig jaar op 0 staan. 

Criminaliteitcijfers spe2013