Heuvelrug

Verkoop Roosevelthuis moet nieuw Hydepark meebetalen

Hydepark tekeningen

De Protestantse Kerk Nederland wil Hydepark een ‘nieuw hart’ geven met de bouw van een groot conferentiecentrum annex vakantiehotel. De verkoop van een ander nieuw gebouw aan de noordrand van Hydepark moet de bouw gedeeltelijk financieren.

Landgoed Hydepark ligt al wat langer als een financiele steen op de maag van de kerkenkoepel PKN. Lang is getwijfeld over verkoop, tot het kerkbestuur vorig jaar besloot het landgoed met een groot conferentiehotel nieuw leven in te blazen. Dat plan werd afgelopen voorjaar echter afgeschoten door de gemeente Utrechtse heuvelrug, vanwege de omvang van de nieuwbouw.  ‘Dit gaat hem niet worden. Zoveel extra rood, dat kan niet de bedoeling zijn. Dat staat gelijk aan 24 huizen,´aldus Verhoef in juni.

Hydepark tekeningen

De afgelopen maanden tekende de kerk daarom aan een nieuw plan, waarin de ‘footprint’ van het nieuwe hoofdgebouw met vier verdiepingen is teruggebracht van 4000m2 tot 2750m2. Omdat dat nog altijd meer dan tweemaal zo groot is als het huidige hoofdgebouw (1138m2)wil de PKN de bungalowtjes van het Roosevelthuis slopen, het oude vakantiehotel  aan de noordkant van het landgoed, langs de Arnhenmse bovenweg. Een deel van die bouwvlek (3554m2) verschuift naar het nieuwe conferentiehotel op het hart van het landgoed.

Om die nieuwbouw te betalen wil de PKN in plaats van de bugalowtjes van het Roosevelthuis een nieuw gebouw bouwen met een footprint van 2100m2, en maximaal twee bouwlagen. Verkoop van dat gebouw moet de bouw van het nieuwe conferentiehotel helpen financieren. Vanavond presenteert de PKN het plan -op Hydepark zelf- aan buren, raadsleden en belangengroeperingen. Hun steun is nodig voor het doorlopen van de vele procedures, een traject dat eind volgend jaar voltooid moet zijn.

Hydepark Visieschets

Voor een ‘duurzame instandhouding’ van de rest van het landgoed is in het plan nog altijd niet voorzien, wel hoopt de kerk de huidge toestand te kunnen ‘consolideren’. Op Hydepark stond ooit een pompeus paleis -verloren gegaan in WOII- maar het landgoed kent nog een aantal barokke woningen en een grote, monumentale oranjerie, die echter in staat van verval is. Elders op het landgoed staan nog allerlei theekoepeltjes, kunstmatige grotten en andere ‘landschapselementen’ die dringend onderhoud nodig hebben.

De gemeente steunt de omvorming en nieuwbouw van de vele oude landgoederen en buitenplaatsen op de Heuvelrug, mits die een impuls geven aan de historische en ecologische waarden van die landgoederen. ‘Als we een nieuw bestemmingsplan maken, moet de kerk ook rekening houden met de monumenten elders op het landgoed,’ aldus wethouder Verhoef afgelopen juni. Met het nieuwe plan zijn de wethouder en zijn collega bestuurders ditmaal wel akkoord gegaan, omdat er geen nieuw bestemmingsplan voor nodig zou zijn. 

De kerk kan niet het hele landgoed restaureren, aldus bestuurslid Westerveld in juni, dus ook de oranjerie niet. ‘We moeten het een niet vermengen met het ander. Niemand steekt een vinger uit naar die oranjerie, de gemeente draagt er ook niets aan bij. We zullen de oranjerie en het landgoed in volle glorie herstellen wanneer we uit andere bronnen middelen kunnen genereren.’