Heuvelrug

Heuvelrug bezuinigt 3 ton op thuiszorg; UPDATE

Door de tarieven te verlagen en minder uren te maken bespaart de gemeente Heuvelrug volgend jaar bijna 300.000 euro op de huishoudelijke hulp aan zieken en ouderen. UPDATED

Read More

De bezuiniging was al eerder afgesproken, afgelopen week is de afspraak geformaliseerd door het contract met de lokale zorgaanbieders met een jaar te verlengen. Het uurtarief gaat daarbij met 5% omlaag naar €23,50. Nog eens 5% wordt bezuinigd door ‘iets secuurder te kijken naar de uren die mensen krijgen’. Met het nieuwe contract bezuinigt de gemeente bijna 3 ton, op een totaalbedrag van een kleine 3 miljoen euro aan kosten voor de thuiszorg.

Wethouder Van Oostrum is blij met het nieuwe contract. ‘Dit geeft heel veel rust. We hadden het ook opnieuw kunnen aanbesteden. Dan was je misschien goedkoper uit geweest, maar dat zou zoveel onrust hebben veroorzaakt met zoveel wisselingen, dat wilde ik de mensen niet aandoen.’

In de toekomst moet er waarschijnlijk nog veel meer bezuinigd worden op de thuiszorg, omdat de overheveling van de zorgtaken van rijksoverheid naar gemeenten gepaard met bezuinigingen tot soms wel 40%. ‘Maar dat moet allemaal nog door de Kamer, dus dat is koffiedik kijken,’ aldus Van Oostrum.

Aan de andere kant, zegt Van Oostrum,  noopt het gemeenten en zorgaanbieders creatiever en efficienter om te gaan met het geld. ‘Er is nu al meer samenwerking door de mensen die zorg verlenen, we lopen al aardig vooruit op landelijke ontwikkelingen. Waar ik naartoe wil is dat niet de ene hulp ontbijt komt maken en voeren, de volgende alleen komt stofzuigen, en weer een andere hulp de medicijnen komt toedienen. Mijn ideaal is kleine clubjes zorgverleners, die daarin hecht samenwerken. Bij een volgende aanbesteding krijgen die zeker voorrang.’

UPDATE: Volgens een persbericht van zorgaanbieder ISZ De Brug bedraagt de bezuiniging niet 10% maar 11% en behouden klanten niet in alle gevallen de verzorger die ze gewend zijn. In een kwart van de gevallen wordt dat een ander. Verder meldt het persbericht dat ISZ De Brug -koepel waarbij zorgcentra Rehoboth, Sparrenheide en De Brug zijn aangesloten- de start van op zorg gespecialiseerde particuliere huishoudelijke hulp.