Driebergen

Basisschool Zonheuvel wil zelfstandig blijven

Ouders van de Driebergse basisschool Zonheuvel willen niet samen in een verzamelgebouw met basisschool Dolfijn, maar zelf een nieuwe school bouwen op de eigen locatie.

Read More

Dat schrijft de ouderraad in een brief aan de gemeenteraad, die maandagavond spreekt over het samengaan van de scholen Dolfijn en Zonheuvel. De te vervangen schoolgebouwen van de openbare basisschool Dolfijn en christelijke basisschool Zonheuvel liggen op een steenworp afstand van elkaar, in Driebergen-Noord. De gemeente wil de scholen samenvoegen in een verzamelgebouw, omdat zo beter ingespeeld kan worden op de te verwachten schommelingen en krimp in leerlingenaantallen. De nieuwe school zal onderdak bieden aan ongeveer 360 leerlingen, beide scholen samen tellen nu rond de 450 leerlingen. Als locatie heeft de gemeente gekozen voor de Weidestraat, voor de nieuwbouw is bijna vierenhalf miljoen euro beschikbaar.

494

Ouders van de Zonheuvel zijn niet blij met het plan. ‘Het verbaast ons zeer dat op basis van een ontoereikend en onvolledig onderzoek de keuze voor gecombineerde huisvesting wordt gemaakt’, aldus de brief. Het onderzoek zou uitgaan van verkeerde leerlingaantallen, waardoor de school bij oplevering in 2017 meteen al te klein zou zijn. Bovendien zou de verkeersveiligheid rond het nieuwe gebouw te wensen overlaten en de gemeente er te gemakkelijk van uitgaan dat er geen bezwaren leven tegen het grote, nieuwe schoolgebouw in de buurt.

Volgens de ouders heeft de Zonheuvel op de huidige locatie aan het Burgemeesterpark voldoende bestaansrecht. ‘De lommerrijke verkeersluwe omgeving met een ruim schoolplein is een belangrijk punt waarom deze school aantrekkelijk is.’ Zeventig procent van de ouders zou zich in een enquete tegen het plan voor een verzamelschool uitgesproken hebben. Bovendien vreest de school voor verdere vertraging van nieuwbouw, die eigenlijk dit jaar al afgerond had moeten zijn. Met de brief doet de school een laatste beroep op de gemeenteraad om alsnog te kiezen voor solitaire nieuwbouw voor de Zonheuvel.

493

Als reden om voor de Weidestraat als locatie kiezen voor de nieuwe verzamelschool noemt de gemeente ook de betere mogelijkheden tot herverkaveling die de huidige locatie van de Zonheuvel aan het Burgemeesterpark biedt. Mocht de Zonheuvel inderdaad vertrekken van het Burgemeesterpark, dan komt dat perceel beschikbaar voor woningbouw, die deels in de sociale sector zal vallen. Tegen dat plan is de buurt al verscheidene keren in het geweer gekomen.