Driebergen

Verzamelschool Dolfijn en Zonheuvel kan verder

De plannen voor gezamenlijke nieuwbouw voor de Driebergse scholen Zonheuvel en Dolfijn kunnen verder. Ondanks verzet vanuit de Zonheuvel en zorg in de buurt. 

Read More

De schoolgebouwen van de openbare basisschool Dolfijn en christelijke basisschool Zonheuvel liggen op een steenworp afstand van elkaar, in Driebergen-Noord. De gemeente wil de oude schoolgebouwen vervangen en daarbij samenvoegen in een verzamelgebouw. Volgens verantwoordelijk wethouder Van Oostrum is dat noodzaak. ‘Anders stevenen we in Driebergen af op een flink overschot aan klaslokalen in 2012.’

De nieuwe school zal onderdak bieden aan ongeveer 360 leerlingen, beide scholen samen tellen nu rond de 450 leerlingen. Als locatie heeft de gemeente gekozen voor de Weidestraat, waar Dolfijn nu huist. Die locatie is groter dan de locatie van de Zonheuvel aan het Burgemeesterpark. Bovendien is er voor de Weidestraat geen nieuw bestemmingsplan nodig. Voor de nieuwbouw is bijna vierenhalf miljoen euro beschikbaar.

495

De gemeenteraad steunt de wethouder in haar plan, ondanks een brief van de ouders van de Zonheuvel. ‘Het verbaast ons zeer dat op basis van een ontoereikend en onvolledig onderzoek de keuze voor gecombineerde huisvesting wordt gemaakt’, aldus de brief. Het onderzoek zou uitgaan van verkeerde leerlingaantallen, bovendien zou de verkeersveiligheid rond het nieuwe gebouw te wensen overlaten en de gemeente er te gemakkelijk van uitgaan dat er geen bezwaren leven tegen het grote, nieuwe schoolgebouw in de buurt. 

Volgens de ouders heeft de Zonheuvel op de huidige locatie ‘in een lommerrijke verkeersluwe omgeving met een ruim schoolplein’ voldoende bestaansrecht. Zeventig procent van de ouders heeft zich tegen het plan voor een verzamelschool uitgesproken. Een delegatie van de ouders toonde zich in de gemeenteraad echter een stuk minder fel. Tegen een verzamelschool zijn de ouders in principe niet.  ‘We moeten realistisch zijn. We hebben liever een eigen nieuwe school, maar die verzamelschool houden we waarschijnlijk niet tegen. We willen alleen wel dat er plan ligt dat gebaseerd is op een goed onderzoek met juiste gegevens.’  

Hardere woorden werden er geuit door Henk Bats, een buurman van de Zonheuvel, die vreest dat de gemeente er sociale woningen gaat bouwen als de school verdwenen is. ‘Dan zeg ik: bouw er liever iets wat passend is in deze buurt, dus liever wat luxere villa’s.’  Buurmans woorden vielen niet in goede aarde bij fractielieder Hans Waaldijk van Links Heuvelrug: ‘Wij hebben een heel ander idee van passend. Als je weet hoe groot de behoefte aan sociale woningen en starterswoningen is, dan vind ik dat veel passender.’