Heuvelrug

Doorn bezorgd om komst varkensstal

De mogelijke komst van een varkensstal voor duizend varkens naar de zuidrand van Doorn doet een smeulende burenruzie opnieuw oplaaien. De rest van Doorn is ook bezorgd.

Read More

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de bouw van een biologische varkensstal voor 969 varkens. Voor biologische varkensstallen gelden soepeler regels dan voor intensieve varkensteelt, die in dit beschermde gebied niet zijn toegestaan. De aanvraag is gedaan voor een stal in weiland aan het westelijke einde van de Molenweg. Volgens wethouder Verhoef ligt de aanvraag voor de varkensstal op het bureau van de ambtenaar die de aanvraag moet toetsen. ‘En daarna zullen we er iets van moeten vinden,’ aldus Verhoef. 

000868

De aanvraag lekte uit kort voor de zomer, een half jaar na de afloop van een langdurige bemiddeling tussen twee buren aan de Molenweg, een rustiek boerenweggetje langs de zuidrand van Doorn. Vijf jaar geleden stonden de buren ook voor de rechter, toen de ene buurman zijn boerderij wilde uitbreiden met een flinke varkensstal, tegen de zin van de bewoners van een achtergelegen woning. Die probeerden de bouw van de stal met alle mogelijke juridische procedures te voorkomen. Waarop het kwam tot fysieke versperringen, ruzies en zelfs bedreigingen.

De rechter besloot destijds tot mediation. De stal werd uiteindelijk wel gebouwd, maar iets verplaatst en gevuld met koeien in plaats van varkens, waarna de grootste kou uit de lucht leek. Het mediationtraject leed afgelopen voorjaar alsnog schipbreuk, toen de gemeenteraad het college terugfloot. Op voorspraak van twee raadsleden die avondenlang gesprekken voerden met alle betrokkenen wilde het college lankmoedig omgaan met bestaande vergunningen en bestemmingsplannen, waardoor ‘de mogelijkheden voor bedrijfsvoering’ zouden verbeteren. Het zou bovendien voorkomen dat ‘handhavingsverzoeken de functie van munitie krijgen in de burenruzie’s’. Die handreiking vond de gemeenteraad te ver gaan, waarna de afdeling handhaving alle verwijdering van illegale zaken afdwong.

molenweg 1

De mediation liep ook op niets uit omdat de varkensboer lopende de mediation in alle stilte een nieuwe vergunning had aangevraagd voor de tweede varkensstal, op steenworp afstand van de woning van de buren. Volgens de buren zou dat hun woongenot ernstig aantasten, met name omdat het een biologische varkensstal betreft, waarbij de varkens ook buiten lopen. Ook belangenvereniging Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) maakt bezwaar tegen de stal, die volgens hen een ‘milieubelasting heeft die vele malen hoger is dan van een conventionele stal, en met een uitstoot van schadelijke stoffen die gelijk staat aan een megastal van liefst 18.000 (achttienduizend!) intensief gehouden varkens’. 

Volgens de VLD mag het Molenweggebied, ‘dat de overgang vormt van het bebouwde en beboste gebied van Doorn naar het open landschap, en zich kenmerkt door landelijke rust, schone lucht en natuurlijke schoonheid niet door een grootschalige varkenshouderij worden aangetast.’ ‘De gemeente zou de schade van een biologische stal kunnen beperken door strengere geureisen in de regelgeving vast te leggen, maar tot op heden is een dergelijke verordening niet tot stand gebracht,’ aldus een persbericht van de Federatie.