Heuvelrug

Natuurbeheerder moet damherten afschieten

Natuurbeheerder Utrechts Landschap gaat een onbekend aantal damherten afschieten van een populatie bij Rhenen. De kudde mag niet groeien.

Dat schrijft Utrechts Landschap in een persbericht. De groep damherten bij natuurgebied Plantage Willem III is voortgegroeid uit een kleine populatie die ooit is vrijgelaten uit gevangenschap. De groep mag rond de 35 herten tellen, maar verdubbelt zich elke drie jaar. Een deel zoekt vervolgens toekomst buiten het terrein van Utrechts Landschap.Dat is tegen de wil van agrariers en naburige terreineigenaren, en druist ook in tegen het provinciaal beleid. Dat staat reeen en edelherten wel toe zich te vestigen op de Heuvelrug, maar zwijnen en damherten niet. Voor de kleine populatie damherten op landgoed WIllem III wordt een uitzondering gemaakt, net als voor twee zwijnen in hetzelfde gebied.

Nieuwe zwijnen zijn al eerder afgeschoten, omdat vermoed werd dat ze waren uitgezet. Over een familie zwijntjes die afgelopen voorjaar opdook is dat laatste niet zeker, toch voorzag de provincie plaatselijke jagers opnieuw van een afschotvergunning. In de bestaande populatie damherten is ook al eerder afgeschoten.

Utrechts Landschap is het niet eens met het provinciaal beleid, maar moet de herten nu toch afschieten. Onderzocht zijn ook de mogelijkheden van anticonceptie, of een hek rond het gebied. Dat brengt zoveel nadelen met zich mee dat opnieuw gekozen wordt voor afschot, aldus het persbericht van Utrechts Landschap, dat niet vermeldt wanneer en hoeveel herten er zullen worden afgeschoten.