Heuvelrug

Natuurbeheerder moet damherten afschieten

Natuurbeheerder Utrechts Landschap gaat een onbekend aantal damherten afschieten van een populatie bij Rhenen. De kudde mag niet groeien.

Dat schrijft Utrechts Landschap in een persbericht. De groep damherten bij natuurgebied Plantage Willem III is voortgegroeid uit een kleine populatie die ooit is vrijgelaten uit gevangenschap. De groep mag rond de 35 herten tellen, maar verdubbelt zich elke drie jaar. Een deel zoekt vervolgens toekomst buiten het terrein van Utrechts Landschap.Dat is tegen de wil van agrariers en naburige terreineigenaren, en druist ook in tegen het provinciaal beleid. Dat staat reeen en edelherten wel toe zich te vestigen op de Heuvelrug, maar zwijnen en damherten niet. Voor de kleine populatie damherten op landgoed WIllem III wordt een uitzondering gemaakt, net als voor twee zwijnen in hetzelfde gebied.