Heuvelrug

VVD boos op SWB en Stichtse Courant

In een ingezonden brief toont de lokale VVD zich verbolgen over een artikel in het plaatselijke nieuwsblad Stichtse Courant/ De Kaap.

Read More

Het bewuste artikel laat de initiatiefnemers van het plan Sociaal Maatschappelijk Bedrijfsgebouw (SMB), voor een Eurowinkel, zorgloketten, startersplekken en zzp’ers in het leegstaande Driebergse gemeentekantoor,  vrij schieten op wethouder Homan, die een week eerder in dezelfde krant de nodige scepsis en weerstand mocht uiten tegenover het plan.

Volgens de VVD doen de initiatiefnemers van het SMB in het artikel ‘enkele stevige uitspraken.’  ‘Wij concluderen dat deze uitspraken zijn gebaseerd op vermoedens en een onjuiste weergave van de situatie. Wij baseren ons liever op de feiten.’ In het vervolg van de brief stelt de partij zich nadrukkelijk op achter VVD-wethouder Homan. Zo zou hij met zijn wens het gemeentekantoor te verkopen meerdere afspraken -gemaakt door de gemeenteraad- uitvoeren.

Ook zou het niet voortzetten van onderhandelingen met een projectontwikkelaar volgens de VVD uit kunnen draaien op een flinke schadeclaim, ook al is de deadline van die onderhandelingen al verstreken. In de brief zegt de VVD dat half december pas duidelijk is of de gemeente en de projectontwikkelaar met elkaar verder willen.

In een nog te verschijnen artikel van Bobby Schinkel waarin Hillridge inzage heeft gehad zegt wethouder Homan overigens nog iets opmerkelijks over de verwarring tussen oplopende begrotingstekorten -in 2017 naar verwachting 3,5 miljoen euro en de opbrengst van het Driebergse gemeentekantoor:  ‘De verkoop van panden levert wel geld op, maar deze eenmalige inkomsten ben ik ook zo weer kwijt. Die 3,5 miljoen euro daarentegen zal elk jaar terugkomen. De verkoop is interessant omdat de onderhoudskosten en zorgen afnemen.’

De initiatiefnemers van het SMB voeren als belangrijk argument aan dat ze met hun plan de gemeente juist zorgen en onderhoudskosten uit handen nemen

{jvotesystem poll=|18|}

%d bloggers liken dit: