Heuvelrug

raad 31 okt 2013

Aantekeningen; Disclaimer: Live, met spel- en tikfouten. En andere fouten. 

Read More

Mededelingen en rondvraag

Van Amstel:     over ontbinding Recreatieschap, de financiele consequenties zijn sommige gemeente zwaar tegengevallen en daarom nog niet besluit genomen en opnieuw in afz gemeenten in beraad.
Van Oostrum:  mijn man is vz tennisvereniging geworden dus uit mijn portefeuille
Verhoef:          er komt een geluids- en zichtscherm langs maarsn perron om ook zicht in huiskamers te verhinderen
Naafs:              woninghinbraken door ligging geteisterd door ook door inbrekers uit de ranstads een hausse aan inbrajken dat we echt weer iets moeten doen er koimt komende week een apf vooeruig om ketekens te scannen, waarmee mensen die eerder zijn aangehouden en boetes open houden en dan kan politie intervenieren en dat er een preventieve werking van uitgaat, inwoners hoeven zich geen zorgen te maken over privacy alleen als er een match is dan is die de sjaak. 
Karssen: 
Prakke: earlybird actie voor 12 april Henschotermeer, dat u het weet.
Naafs heb ook een mail gehad en die suggereerde dat er vergunning voor was. Zullen wel aandringen dat dingen zorgvuldig zullen gaan. Feets is uitestend verlopen maar moet wel netjes procedureel gaan. 
 

 

 

Bedrijventerrein Amerongen/Leersum 

Geijtenbeek wil agendapunt eraf. Geen tijd genoeg gehad na disndag toen de papieren pas binnekwamen.
Boon: deel wel iets, maar nieuwe info is niet complex, vraag me eigenlijk af waarom het zo lang heeft moeten duren. Dus niet majeur genioeg om door te schuiven
Zee: jammer dat het zo lang heeft geduurd maar was in tien miunten door te lezen dus nu door want al lang genoeg geduurd.

Dus nu verder.  
Naafs meldt de gewraakte geheime informatie die afgelopen dinsdag is toegezonden aan raadsleden.
Zee: Verwonderd over nieuwe standpunten sommige fracties. Is het dan raar  dat de indruk bestaat dat het hier een bestuurlijk janboel is. Moest ons eerst even van het hart. 
Hoe haal je het in je hoofd mensen weg te jagen van de Heuvelrug. Plan verbetert schoonheid en leefbaarheid Leersum, door woningbouw. Kan geen discussie over zijn, of is de das soms belangrijker. Het bedrijventerrein wordt mooier. Gesteld werd dat de dassen onvoldoend regenwormen zouden kunnen vinden door uitbreding bedrijventerrein. En bovendien zou er een zijn doodgereden. Maar dassen eten ook (hele serie etensmiddelen vliegen etc incl gras) het zijn namelijk omnivoren. Eten vooral van moestuin, die verhuist naar overkant N225. VVD zal daarom aanvraag dassentunnel steunen. 
Boonzaaijer: Goed om zekere mate van consistentie te vertonen. Altijd in gorte meerderheid dit onderwerp voor gestemd dus we moeten toch consent naderen
Nijhof: Langzamerhand zijn we daar inderdaad in veranderd, we gaan ook verdeeld stemmen zult u zo zien. Situatiue is gewijzigd, plan is veranderd dus kun je er ook gewijzigd naar kijken. Over dassen kun je badinerend over doen tot groot vermaak, maar wel degelijk aantasting dassengebied. Het zal wel doorgaan, maar hoe zit het eigenlijk met uitvoering, gaan we eest perceeltje voor perceeltje inrichten en dan pas die quasi brede groenstrook, of eerst die groenstrook. 
Kamp: Geweldige kans, wat beweging in woningbouw. Blijven niet tot in lengte van jaren in crisis zitten. Er zijn altijd lieden die op de rem trappen. Weg met de somberheid, stemmen voor het plan. 
Van Drie: Niet zoveel veranderd dus voor.
Karssen: Er staan bedrijven op die niet meer bestaan. Jaartallen kloppen niet. Dat elke plaats een bedrterrein moet hebben is achterhaald. Belangrijk deel van de geheiem bedrijven voldoet niet aan criterium van plaatselijk verzorgend. Hoe gaat u dat handhaven? Toonbeeld van ondoorzichtig handelen, voldoet niet aan beginselen behoorlijk bestuur. Melden van mogelijke schadeclaims door wethouder is ongepast. We kunnen hier geen medewerking aan verlenen.
Streekstra: bewaar dit unieke landschap waaraan deze gemeente zijn naam heeft ontleend: de Heuvelrug. Een enorme esthetische schade is het gevolg van dit plan. Niet vernietigen, mond vol van structuurnota maar nu deze heiligheid inruilen voor het kasboek. Partijen die praten over rentmeestreschap werpebn dit schap ineens over de schutting. Er kan nog gestopt worden mensen. Herstructureer besdtaande terrein en pak bedrijventerrein Maarsbergen op. Dit gaat ons miljoenen kosten. Want (Hoogenraad) kan hiermee de hand gaan ophouden via claim. 
Geijtenbeek: Eerste gedachte: gaat een stuk unieke natuur verloren.  En wie garandeert dat er niet telkens een beetje bij dat terrein komt. Als er een bedrijf over de weg is volgen er meer. Plus dat de economische crisis er is. Een SP’er heeft de bedrijven bezocht die op de lijst staan. Sommige failliet, sommige al verhuisd, het enthousiasme is niet zo groot meer. Hadden graag nog een rodnje gedan langs de bedrijven maar daarvoor ontbrak ons de tijd, behalve een paar, waar het niet direct een vrolijke boel was over de verhuizing naar Amerongen. Moet toch mogelijk zijn om de bestaande lege meters te benutten, plus de meters op bestaande terrein in Leersum. 
Homan: Gang van zaken verdient geen schoonheidsprijs, dat het zo lang heeft moeten duren dat u de geheime informatie heeft ontvangen. Redenen voor. 
Eerst groenstrook aanleggen. Das zo min mogelijk verstoord. Of er dassentunnel nodig is weet ik niet maar staan er sympathiek tegenover. 
Er kan een bouwmarkt komen inderdaad, zou ook een tuincentrum kunnen zijn. 
Schadeclaim, onse ziegen schade van plus 100k. Van projectontwikkelaar nog meer. Maar verder onduidelijk. 
Streekstra: er is al een cat4 bedrijf op het terrein, dts ia binnen 200m van nieuwe terrein, gaat u dat glasflessenbedrijf verplaatsen?
Homan: Gaat over bedrtterrein Leersum. 

2e termijn:
Zee: PvdA maakt zich druk oiver van 20 naar 15 meter, maar wij hebben er ook naar gekeken, maar dat zie je vanaf de N225 met hoek van 60 graden dus schuin kijkt en dus wordt het 30 meter. We willen hem ook wintergroen en niet alleen berkjes. Alles overwegend wordt het gewoon een verbetering. 
Boonzaaijer: Bezwaar van geloof ik GL komt neer op smallere groenstrook. Wat kunnen we doen om GL alsnog over de tsreep te trekken?
Karssen: Wij ook consistent, altijd tegen geweest dus dat houden vanavond maar gewoon vol.
Nijhof: Niet GL of PvdA. Komt uit koker GL wethouder maar ook toen waren er mensen tegen. Dus nu ook verdeeld stemmen. Hechten zwaar aan het verminderen van de groenstrook, knap hoe meneer Van der Zee las een Hans klok kan gocchelen met de groenstrookmeters. Maar ..
Kamp: D66 Leersum was altijd tegen. Maar nu 
Geijtenbeek: :Las op Hillridge dat u zei dat er ook een Aldi of Lidl kan komen, ik roep maar wat. Bedoelde u dat wil t u een lidl daar?
Kamp: fijn dat u gelooft wat er in de kranten staat, maar ik bedoelde te zeggen dat bedrijven elkaar graag opzoeken.

Schorsing

Stemverklaring van Veenendaal (pvdA/GL): Dus ik ben voor voorstel omdat Leersum beter maken.
18 voor tegen 7 ; aangenomen!

 

Keuze bruggenbouwersproject 

Prakke: laten we proberen tot consent te komen , want handopsteken is oude politiek. Wij zijn nergens tegen maar Binder Bindt en Amerongen hebben meeste sympathie
Karssen:  Binder
Veldhuzien: Binder
Waaldijk:  Laten we dit vaker doen. Ik word er enthousiast van. Net als en Publieke Tribune. En tenslotte: beste idee is de Binder. 
Geijtenbeek: Voorkeur voor Binder Bindt
Boonzaaijer: Binder, Stip Overberg en nog eentje die hillridge niet heeft opgepikt
Hensbergen:  Binder, want daar heeft deze nieuwe methode meeste kans van slagen
Zee: Dus moet pilot keizen die duidelijk resultaat geeft. Moet enigszins controversieel zijn. Dus drie stuks: Binder, de 50 woningen in Overberg en verkeersituatie Amerongen/ Leersum. Marinietsterrein is te controversieel, iets te riskant omdat slagingspercentage iets te groot (?) is.
Naafs: meerderheid heeft geen bezwaar (dus consent?) tegen Binder. We koimen met nadere reactie als college. 
Geklap!

Woningbouw Haarbosch Maarsbergen (hamerstuk)
SP en BVH stemmen tegen. EN SGP. Streekstra zegt: want we vinden het plan asociaal. (gaat over vlak naast de snelweg, waarbij sociale woningen aan de buitenkant het geluids- en fijnstofscherm vormen voor de andere woningen)

Leeg gemeentekantoor Driebergen (Vragenuurtje)

Karssen vraagt over gemeentekantoor Driebergen: Is er afspraak? Kan Homan dat initiatief helpen reailseren? Is er gesproken met kandidaat koper?
Homan: er is een afspraak en we gaan maandag uitgebreid over praten met Driebergenaren.  En we gaan er over praten en ik laat me graag overtuigen, maar ben gehouden aan kaders gegeven door Raad. Onderhandelingen met koper lopen.
Karssen: fijn dat er afsrpraak is. Ma ar hoe zit het nu met projectontwikkelaar?
Homan: Er is voor het eerst egsproekenin juni toen het gebouw leeg kwam. Hij heeft daaroip vragen gesteld en wij hebben die nu beantwoord. Zoiemand moet je in rede en de tijd en moeite geven om zoeist te beoordelen. Voor 1 okt heeft hij gemeld interesse te hebben. En gevraagd om meer tijd. Gaat hier voorwaar niet over 5duizend euro.

Boonzaaijer: Goed dat we nu weten wat de termijn is om eerste recht van koop af te handelen. Maar kunt u inzicht verschaffen in kosten van onderhoud en verwarmingf kantoor, waarom duurt dat zo lang? Ik mis trnansparantrie en waarom moeten we dat via de krant horen want we hebben bruggenbouwers en twitterspreekuren maar kan ook anders.
Geijtenbeek: SP steunt initiatief Dribergen, maar waarom duurt he allmaal zo lang en ontstaat er zoveel mist in de kranten? 
Prakke: Wij willen tweesporen tegelijk lopen. Met koper onderhandelen en tegelijk met initiatiefnemer, en daar zien we graag wat meer enthousiasme van wethouder.
Waaldijk: Debat in media betrekt de bevolking in debat.  Ons hart gaat uit naar eurowinkel. 
Veldhuizen:  Gaat ook over Bosstraat 3 (branweerkazerne), dus houdt hen ook op de hoogte. En ik vind het recht van eerste koop schimmig leg eens uit dat het nioet afloopt op 1 oktober. Hoe zit dat?
Brey: Wethouder zegt dat hij in principe gehouden is aan kaders dus in principe verkopen,want we willen geen vastgoed. Dus als we dat niet willen we dat als raad moeten besluiten. En als eurowinkel niet in Dribergen kan we nog wel de zorg hebben om een ander locatie te vinden. Samen met bevolking.

Homan:  Eurowinkel staan we achter moeten we zoveel mogelijk proberen te helpen. Hebben we in verlecen ook gedaan. Praten we over met initiaftiefnemers, want ook al verkpen we het gemeentehuis dan gaan er nog wel een paar jaar overheen en gedurende die tijd zou er bets iets mee kunnen. En we gaan de cijfers over onderhoud etc leveren. Boonzaaijer: op welke termijn. Homan binen enkele weken Boonzaaijer: met alle respect, is terugkeredne vraag waarom moet dat zo lang duren. En wij willen die cijfers ook zien. Homan maar moet netjes dus week of drie. 
Homan: Waarom via de krant. Dat is van niemand de bedoeling en we gana maandag positief dat gesprek in.
Homan: Wat is gerede tijd bij recht van eerste koop? Daar is gerde tijd bij geboden, maar wat is redelijk er is daar geen vaste termijn aan te stellen. Kan wel eens een paar jaar duren. Kan ik geen einddatum voor geven, maar wel voor eidne jaar een richting aan geven.