Heuvelrug

Verlengen tunnel Maarsbergen kost 5,5 miljoen extra

De gemeente Utrechtse heuvelrug en provincie Utrecht betalen ieder 2,7 miljoen euro bij aan het verlengen van de tunnel door Maarsbergen. Het geld moet vanaf 2018 elders bezuinigd worden.

De miljoenenbijdrage moet nog wel goedgekeurd door zowel de Provinciale Staten als de Heuvelrugse gemeenteraad. De vijfenhalf miljoen euro zijn nodig om de tunnelbak die de provinciale weg N226 bij Maarsbergen onder het spoor doorvoert te verlengen, zodat de doorstroming op dit kruispunt van infrastructuur verbetert en Maarsbergen niet langer dichtslibt en wordt gevierendeeld, zoals in een eerder plan van Rijkswaterstaat en Prorail.

maarsbergen drukte 1
Tegen dat plan ontstond eind vorig jaar hevig verzet in Maarsbergen, aangevoerd door Maarsbergenaar Jan Huyser. Hij schreef vervolgens samen met de Maarsbergse ondernemer Ruud Hartvelt een alternatief plan, voor een verlengde tunnel, die pas voorbij het centrum van Maarsbergen weer bovengronds komt. Huyser oogsteaanvankelijk hoongelach, maar het idee bleek na flink lobbywerk toch haalbaar, mits er vijf miljoen bovenop de oorspronkelijke bouwsom van 20 miljoen euro zou komen. Provincie en gemeente zijn nu bereid dat geld nu op tafel te leggen.

Voor de gemeente Heuvelrug betekent de bijdrage een extra jaarlast van ruim €140.000. Wethouder Homan stelt voor om dat bedrag vanaf de raadsperiode 2018 aan de ‘bestaande bezuinigingsopgave’ toe te voegen. Volgende week vergadert de gemeenteraad over het voorstel, waar ook nog een voorbereidingskrediet van €150.000 bij hoort. De Provinciale Staten zijn nog aan het studeren op de vragen van Hillridge over het en hoe en wat precies van hun bijdrage. Later meer dus…..

maarsbergen drukte 2