Heuvelrug

Liveblog: Algemene beschouwingen 2014 (in 2013)

Vanavond het eerste deel van de algemene beschouwingen, ofwel een terugblik van de lokale politiek op de laatste drie jaar van ons gemeentebestuur, plus de vooruitzichten op het komende, en de jaren erop. Inclusief spel- en tikfouten en misinterpretaties, hereby disclaimed. Want notities voor eigen gebruik. 

Read More

Eers ronde: ieder tien minuten woorden. Gemist wegens te laat binnen: CU, CDA en BVH. Ook gemist SGP, maar die is hier te vinden. Zometeen de bijdrage van GLP, Nijhof, die is hier alvast te lezen. Te hopen valt dat de overige partijen hun stukjes ook even (aan) Hillridge toezenden, dan kunnen we daar ook naar verwijzen (net binnen die van VVDCDAen hier binnen een link naar alle teksten!).
Hieronder de antwoorden van wethouders plus burgemeester.

Burgemeester Naafs:

Antwoord op vraag VVD: We gaan in 2014 beginnen met de BOA’s (bijzonder osporingsambtenaar, ofwel de vroegere politieassistent of nog vroeger: melkertagent), een of twee weten we nog niet. Zit wel geld in begroting maar nog onduidelijk of dat voor een of twee BOA’s is. 

Wethouder Verhoef:

Voorbereidingen voor flexibeler bestemmingsplannen bijna klaar, verwachten er volgend jaar heel eind mee te komen.
Actualisering woonvisie ook bijna klaar, net als en dan volgt iets met kaderstellende dingen over vrijkomende terreinen en locaties.
Dienstverlening, antwoord op motie BVH; we zijn gericht op steeds meer van huis uit dingen regelen; regel het thuis met de muis is ons credo. En als mensen niet naar gemeentehuis kunnen krijgen ze dat thuisbezorgd. Maatwerk doen we al dus. En bij rijbewijzen en paspoorten is een beveiligde omgeving voorwaarde en dat is niet eenvoudig te regelen in een supermarkt. 

Wethouder Van Oostrum: 

Motie BVH over aan het stuur zitten bij transities; u zit al aan het stuur dus motie overbodig.
Zorgvastgoed; is inderdaad een zorg. (gaat vooral over leegkomende bejaardentehuizen). Sector bezig met herschikking. Denken er graag in mee, staan open voor functieverandering van dat vastgoed.
(Van Amerongen interumpeert over ontslag medewerkers van zorginstellingen, dat gemeente kan helpen om die mensen voor de sector te behouden. Oostrum: we werken mee met omscholingen)
Kijken ook naar het splitsen van woningen, want we moeten ook kijken naar mensen die veel te groot wonen en door leeftijd gelijkvloers moeten en daarbij ruimte maken voor starters.
Motie CDA slechthorenden; doen we al veel aan.  (Van Amerongen: website gemeente ontoereikend voor slechthorenden, verenigingen slechthorenden zijn bereid daar over mee te denken.)
Motie Christenunie over armoede; doen we al volop.
Inderdaad niet al het WMO geld uitgegeven aan WMO, dat klopt, omdat we altijd kritisch kijken naar uitgaven.
SGP-motie onderwijs; kunnen we niet doen, maar u krijgt volgende maand evaluatie IHP en achterstallig onderhoud scholen, dan zult u zien dat dat achterstallig onderhoud dat er was toen ik aantrad vier jaar geleden bijna allemaal is weggewerkt. Maak ook bezwaar tegen reportages over achterstallig onderhoud aan binnenkant scholen maar dat is verantwoordelijkheid scholen zelf.
Karssen over ZZP’ers. Van Oostrum: ik hoor dat aantal zzp’ers hard groeit. Mensen die wel groot wonen maar bij de voedselbank komen omdat ze geen geld hebben om te eten. Dus zorg daarover, zullen hen inschakelen waar mogelijk, maar geen werkgaranties ……….

Wehouder Homan:

Vraag CU over verkeer; zullen contact opnemen met initiatiefnemers.
Vraag CU over meenemen omzetverlies kleine ondernemers bij discussie koopzondag. Willen dat wel, maar hoe meet je dat nu?
Motie CU en SGP, over permanentere daling afvalstoffenheffing; zwarte piet, want kan niet want ze gaan tijdens het spel de regels veranderen. We weten niet wat de kosten van afvalinzameling zullen zijn, dus kunnen dat niet vastleggen. Wat we nu gedaan hebben (eenmalige daling afvalstoffenheffing)  is teruggeven aan inwoners omdat we meer dan half miljoen teveel in reserve hebben verzameld.
Huisvesting Landelijke Politie (KLPD) Driebergen; houden dat scherp in de gaten maar kunnen daar geen mededelingen kunnen doen. 
Interruptie door Hak: geruchten dat ICT en nog een afdeling wordt verplaatst en van KLPD hoor ik dat er meer banen wegggaan dan er bijkomen door gebrek aan ruimte. Wat ligt in uw mogelijkheden?
Homan: ruimtevraag is bekend, binnen omhekte terrein, dat er vanuit deze raad bereidheid is om die ruimte te geven. Mits het binnen de normale kaders valt.

Schorsing tot donderdag