Heuvelrug

Lokale partij pleit voor gemeenteloket in supermarkt

De lokale partij BVH wil dat de gemeente loketten opent in supermarkten op de Heuvelrug. De vrijkomende ruimte in de officiele Doornse gemeentewinkel kan dan commercieel verhuurd worden.

Veel ouderen, maar ook anderen, vinden het om uiteenlopende redenen bezwaarlijk om voor allerlei zaken naar de gemeentewinkel in Doorn te gaan. Wat is er gemakkelijker om zo dicht mogelijk bij huis je paspoort of andere documenten af te halen,’ aldus een persbericht van de BVH.

Vanavond dient Streekstra tijdens de algemene beschouwingen een motie in over het onderwerp. Er staan inmiddels negen moties op de rol, varierend van meer aandacht voor slechthorenden bij digitalisering van lokale overheden (CDA) tot het beter gebruiken van expertise onder de burgerij (GLP). Donderdag stemt de gemeenteraad over de moties en amendementen, die nog niet maar later waarschijnlijk hier op website komen te staan en lopende de week nog flink in aantal zullen groeien. 

Voor de fijnproevers van lokale politiek hier meteen ook de spietsj die de kersverse GLP-voorman Hans Nijhof vanavond gaat voorlezen. Goeie tekst, benevens de strofe over de ‘gehanteerde systematiek van doelenboom in combinatie met effect en prestatie indicatoren wordt de leesbaarheid beter’.