Heuvelrug

VVD en wethouder: tunnel voor verdreven dassen

Wethouder en VVD staan achter de aanleg van een dassentunnel, nu de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein de dassen van een stukje foerageergebied berooft.

Read More

Afgelopen week kwam een voorlopig einde aan de discussie over het Amerongse bedrijventerrein, omdat een meerderheid van de gemeenteraad alsnog akkoord ging met een plan voor uitbreiding van het terrein met 1,8 hectare. Achttien jaar geleden kwam de toenmalige Leersumse wethouder Koudijs met het plan, dat destijds een win-win-win heette: door overlastgevende bedrijven uit de kern van Leersum te verhuizen zou er ruimte komen voor woningbouw, terwijl het lelijke Amerongse bedrijventerrein wel groter zou groeien, maar tegelijkertijd een camouflerend groen randje zou krijgen.

Hoewel veel vragen over de noodzaak van uitbreiding onbeantwoord bleven- achttien jaar later zijn veel van de te verplaatsen bedrijven al verhuisd, failliet of bezig met andere plannen, terwijl er op het bestaande bedrijventerrein meer dan hectare leeg staat en er ook nog een Maarsbergs bedrijventerrein aangelegd moet worden- joeg een meerderheid van de gemeenteraad toch de kogel maar door de kerk. ‘Het is goed om een zekere mate van consistentie te vertonen,’ zei SGP-raadslid Boonzaaijer over de beloftes die er lopende die achttien jaar gedaan zijn aan ondernemers.

Tegenstanders noemden het plan echter achterhaald (Karssen, CU), of verwachten een enorme esthetische schade door de uitbreiding, waarbij natuur en het eeuwenoude Heuvelrugse landschap worden ingeruild voor het kasboek (Streekstra, BVH). SP’er en Ameronger Van Geijtenbeek was bang dat het bedrijventerrein in de toekomst nog meer natuur opeet. ‘Als er een bedrijf over de weg is volgen er meer.’ Het Amerongse PvdA-raadslid Nijhof vestigde de aandacht nog op een familie dassen, die de op te offeren akkers gebruikt als foeraggergebied. ‘Over dassen kun je badinerend doen, tot groot vermaak van de anderen, maar dit is wel degelijk een aantasting van het dassengebied.’  

VVD-raadslid Van der Zee wilde aan dat bezwaar enigszins tegemoet komen. ‘De dassen in het gebied eten vooral van de volkstuintjes, en die verhuizen naar de overkant van de provinciale weg N225. De VVD zal daarom de eventuele aanvraag van een dassentunnel steunen.’ Wethouder Homan beloofde de ongeruste tegenstanders nog wel dat eerst de groenstrook rond het bedrijventerrein wordt aangelegd, voordat de Leersumse bouwmarkt, een caravanhandel en een onbekend aantal andere Leersumse ondernemers zich op het nieuwe stukje bedrijventerrein vestigen. Bovendien, beloofde Homan ook nog, zal de das zo min mogelijk worden verstoord. ‘En of er dassentunnel nodig is weet ik niet, maar we staan er sympathiek tegenover.’

Amerongen Volkstuinen